Etické problémy medicíny na prahu 21. století

Štítky:

Česká lékařská komora pořádá letos již čtvrtý ročník mimořádně úspěšné konference „Etika a komunikace v medicíně“. Letošní titul „Etické problémy medicíny na prahu 21. století“ se zaměřuje na aktuální etické otázky medicíny vyplývající z rychlého vývoje medicíny v současné době.

Konference je zaměřena na prezentaci a diskusi témat, které řeší lékaři a zdravotníci v každodenní klinické praxi, ale též problémů, které vycházejí z rapidního vývoje v oblasti biomedicínského výzkumu. Na konferenci vystoupí významní odborníci z oboru klinické medicíny, medicínského práva, lékařské etiky, ale též základního výzkumu. Konference, tak jako každoročně, vytváří platformu pro živou diskusi aktuálních témat z oblasti etiky, které lékaři a zdravotníci řeší při výkonu svého povolání. Vzhledem k zaměření konference na problematiku nově vznikajících etických problémů, zde bude prostor i pro definici a konfrontaci možných přístupů k jejich řešení. Spolu s konferencí bude opět vydána monografie s totožným názvem konference „Etické problémy medicíny na prahu 21. století“, která problematiku rozebírá v mnohem širším i hlubším pohledu.

Konference, spolu s publikací, otevírá řadu témat, která se v oboru medicíny tuší, ale doposud se k nim neotevřela širší diskuse. Témata kmenových buněk, farmakogenomiky, prediktivní genetiky nebo regenerativní medicíny jsou sice z pohledu dnešní klinické praxe spíše otázkami budoucnosti, nicméně je nutné se jimi zabývat i dnes. Doufáme, že řada témat z reálné klinické medicíny řady oborů a specializací (např. chirurgie, intenzivní medicína, veřejné zdravotnictví), i speciálních témat (etika v léčbě bolesti, otázky smrti a hospicové péče) nebo souvisejících oborů – zvl. práva a etiky, osloví lékaře, zdravotníky, i profesionály z příbuzných oblastí.

Termín:
4. prosince 2014, 10:00–16:00 hodin

Místo konání:
Kongresové centrum Praha, 5. května 65, Praha 4

Organizátoři konference:
Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.
PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

Odbornou záštitu převzali:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. - rektor Univerzity Karlovy v Praze
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan 1. LF Univerzity Karlovy v Praze
MUDr. Milan Kubek – prezident České lékařské komory

Další informace a možnost přihlášení najdete na webu České lékařské komory.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.