Genetická konference Genetické společnosti Gregora Mendela

Štítky:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Genetická společnost Gregora Mendela vás zve v září 2014 do krásného prostředí konferenčního centra FLORET v Průhonicích u Prahy na tradiční setkání českých a slovenských vědců a zájemců o genetiku a molekulární biologii různých organizmů. Snahou organizačního výboru je zpřístupnit konferenci širokému okruhu zájemců a zejména pak mladším a začínajícím vědeckým pracovníkům a studentům. Na programu tedy budou nejen zvané plenární přednášky významných odborníků z vysokých škol a akademických pracovišť, ale i kratší přednášky a tradiční prezentace formou plakátových sdělení. Konference připomene též 55. výročí založení katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Je tudíž vhodnou příležitostí pro všechny absolventy katedry a příbuzných oborů PřF UK v Praze k uskutečnění přátelských setkání a obnovení dřívějších či zapomenutých kontaktů. Konference je určena všem zájemcům bez ohledu na členství v GSGM. Pro doktorandy a magisterské studenty je to skvělá příležitost, jak představit výsledky své práce širší vědecké komunitě!

Rezervujte si tedy ve svých kalendářích termín 24.–26. 9. 2014 pro tuto akci! Přijďte si poslechnout přednášky našich význačných odborníků v oblastech genomiky, epigenetiky, onkogenetiky, cytogenetiky, evoluční genetiky, forenzní genetiky aj.! Získejte výborný přehled o novinkách v genetice, molekulární a buněčné biologii, který se vám, pokud jste studenti, bude hodit např. ke státním závěrečným či doktorským zkouškám! Informujte se o tom, v jakých vědecko-výzkumných institucích v České a Slovenské republice se provádí výzkum v těchto oborech a na jakých tématech pracují vaše kolegyně a kolegové! Zjistěte, jaké zajímavé metodické přístupy při své práci používají! Navažte nové perspektivní spolupráce a obnovte bývalé kontakty na tomto přátelském setkání všech, které genetika zajímá a kteří se jí věnují! Dokážeme vám, že náš slogan „Za vším hledej genetiku, aneb Žijeme v genetické éře“ je zcela oprávněný.

Další informace o konferenci a přístup do registračního formuláře získáte na webové stránce konference. Registrovat on-line se můžete již nyní – registrace je otevřena. Konečný termín pro zaslání abstraktů je 20. 6. 2014, pro zaplacení konferenčního poplatku ve včasném termínu je 15. 7. 2014. Případné dotazy, které ochotně zodpovíme, zasílejte na adresu gsgm2014@biologicals.cz.

Za organizační výbor konference:
RNDr. Marie Kočová, CSc., RNDr. Dana Holá, Ph.D.
Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK v Praze

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.