Genetická vyšetření dětí před umístěním do náhradní rodinné péče

V příloze naleznete stanovisko výboru SLG ČLS JEP k otázce vyšetření dětí před
umístěním do náhradní rodinné péče.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.