Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty

Vážení,
rády bychom Váz pozvaly na již čtvrtý ročník kurzu pořádaného Ústavem lékařské genetiky a fetální medicíny FNOL a Ústavem biologie a lékařské genetiky FN Motol „Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty - Genetické poradenství zaměřené na rodiny - společná cesta“, který se bude konat dne 24. ledna 2014 v Olomouci. Letošní ročník bude zaměřen zejména na psychologický a praktický dopad diagnózy z hlediska pacientů a pacientských skupin. Více informací na www.ulgrs.upol.cz a ulgrs.upol.cz/portal/?p=1733.

Těšíme se na Vaši účast!

Za organizátory s pozdravem
V. Curtisová a M. Simandlová

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.