Genetické testování do 1 roku od úmrtí pacienta

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP se obrátila na jednotlivé zdravotní pojišťovny s návrhem na prodloužení doby pro provedení molekulárně genetického testování u zemřelých pacientů z původních 99 dnů od úmrtí na 365 dní.

Stanoviska jednotlivých zdravotních pojišťoven k tomuto návrhu naleznete v přílohách.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.