Plánované kurzy IPVZ na rok 2015

Katedra genetiky IPVZ pod vedením prof. MUDr. Petra Goetze, CSc., plánuje v roce 2015 tyto kurzy:

Specializační kurz v klinické genetice
Určeno pro vysokoškoláky nelékaře v přípravě k atestaci jako povinný předatestační kurz dle vzdělávacího programu.
Program: Problematika molekulární genetiky a cytogenetiky.
Termín:24.-25. února 2015
Místo konání:Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Předpokládaná cena:2000 Kč
Počet účastníků:15
Vedoucí:prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.
Specializační kurz Pokroky lékařské genetiky (s dotací ESF)
Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci jako povinný předatestační kurz dle vzdělávacího programu.
Program: Aktuální problémy lékařské genetiky a genetického poradenství, prenatální diagnostika, reprodukční genetika, onkogenetika, molekulární genetika, cytogenetika.
Termín:3.-4. března 2015
Místo konání:Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Předpokládaná cena:2000 Kč
Počet účastníků:10
Vedoucí:prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.
Specializační kurz Psychologie genetického poradenství (s dotací ESF)
Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci jako povinný předatestační kurz dle vzdělávacího programu.
Program: Psychologická, etická a legislativní problematika genetického poradenství.
Termín:29. dubna 2015
Místo konání:Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Předpokládaná cena:1000 Kč
Počet účastníků:10
Vedoucí:MUDr. Vladimír Gregor
Specializační odborná stáž v klinické laboratorní genetice
Určeno pro vysokoškoláky nelékaře v přípravě k atestaci jako povinná předatestační stáž dle vzdělávacího programu.
Program: Molekulárně genetická diagnostika vybraných chorob, multifaktoriální choroby, molekulárně genetické a cytogenetické vyšetřovací metody, farmakogenetika, prenatální diagnostika, návštěva laboratoří. (Celý program jako application/pdf ikona PDF.)
Termín:16.-20. března 2015
Místo konání:FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
Předpokládaná cena:5000 Kč
Počet účastníků:10
Školitelé:prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.