Specializační kurzy v roce 2015

Rádi bychom Vás upozornili také na plánované specializační kurzy v roce 2015:

  • Psychologie genetického poradenství - 26. řezna 2015, LF UK Hradec Králové
  • Pokroky lékařské genetiky - 12.-13. října 2015, LF MU Brno

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.