Termíny atestací

Termíny atestací z lékařské genetiky v roce 2015:

 • Klinická genetika - pro nelékaře
  • 1. červen 2015 od 9.00
  • 7. prosinec 2015 od 9.00
  Oba termíny zajišťuje Katedra genetiky IPVZ a místem konání bude Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, konkrétně pak seminární místnost ve 4. patře uzlu G (vstup přes dospělou část fakultní nemocnice).
 • Lékařská genetika - pro lékaře
  • 28. května 2015 - Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
  • 10. prosince 2015 - Lékařská fakulta MU v Brně

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.