XXV. Izakovičov memoriál

Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky, Slovenská lekárska spoločnosť a Oddelenie lekárskej genetiky FN Trenčín pod záštitou riaditeľa FN Trenčín RNDr. Jána Dubovského organizujú XXV. Izakovičov memoriál, ktorý sa uskutoční 1.-3. októbra 2014 v Trenčianskych Tepliciach.

Prezident konferencie: Prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., prezident SSLG

Program

Programové témy: Klinická genetika-Zriedkavé ochorenia, Prenatálna genetická diagnostika, Onkogenetika, Molekulárna genetika, Cytogenetika, Trendy a výskum, Posterová sekcia

Memoriálová prednáška: MUDr. Iveta Mlkvá, Oddelenie klinickej genetiky UNB (téma onkogenetika)

Základné informácie

Miesto konania: Kursalón, Trenčianske Teplice

Predbežný časový harmonogram:

1.10.2014Výbor SSLG
2.10.2014Odborný program
Spoločenský večer
3.10.2014Odborný program
Ukončenie konferencie

Ubytovanie

Účastníci si ubytovanie rezervujú individuálne v zabezpečených hoteloch: Hotel Flóra, Hotel Most slávy, prípadne v ďalších ubytovacích zariadeniach v Trenčianskych Tepliciach.

Odporúčaný termín pre rezerváciu ubytovania: do 1. 9. 2014 (zľavy na ubytovanie v zabezpečených hoteloch sa poskytnú v prípade záväzného potvrdenia objednávky do 1. 9. 2014, minimálne na 2 noci).

Pre záujemcov je možné rezervovať návštevu kúpeľov Hammam dňa 1. 10. 2014 v podvečerných hodinách (platba individuálne). Keďže počet návštevníkov je limitovaný, prosíme o čo najskoršie zahlásenie cez registráciu účastníkov konferencie.

Registrácia

On-line

Aktívna účasť: do 31.7.2014, pasívna účasť: do 31.8.2014

Abstrakty prednášok a posterov prosíme poslať do 31. 7. 2014 na email registracia@fntn.sk.

Dĺžka prednášky 10 min., kazuistiky 7 min., rozmery posterov 90x120cm (š×v)

Konferenčný poplatok:
platba do 25. 7. 2014 pre členov SSLG 45 €, ostatní 50 €,
platba po 25. 7. 2014 a na mieste v hotovosti 60 €

Bankové spojenie Slovenskej lekárskej spoločnosti:
VÚB a.s. Bratislava
Č. účtu 4532 012 / 0200, IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 14 1118 027

Kontakty

Odd. lekárskej genetiky FN Trenčín, Legionárska ul. 28, 911 71 Trenčín
e-mail: konferencia@fntn.ska>, tel +421 32 6566 796
Organizačný výbor: MUDr. Alica Valachová, MUDr. Lenka Kulichová, Mgr. Soňa Včelíková, Mgr. Lenka Koníčková, Mgr. Miriama Zaťková.

Tešíme sa na Vás.

MUDr. Alica Valachová
Vedúci lekár OLG, FN Trenčín

Prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.
prezident SSLG

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.