1. národní kongres vzácné kožní nemoci

Štítky:

V pátek 17. a v sobotu 18. dubna 2015 se v Praze v hotelu Angelo (Radlická 3216/1G, Praha 5, mapa) koná 1. národní kongres vzácné kožní nemoci, pořádaný Dermatovenerologickou klinikou 2. LF UK a Nemocnice na Bulovce, Ústavem biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole a Českou akademií dermatovenerologie.

Kongres se koná pod záštitou prof. MUDr. Vladimíra Komárka, DrSc., děkna 2. lékařské fakulty UK, MUDr. Andrey Vrbovské, MBA, ředitelky Nemocnice na Bulovce, JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ředitele Fakultní nemocnice v Motole, MUDr. Aleše Hermana, Ph.D., ředitele IKEM Praha a MUDr. Milana Kubka, prezidenta České lékařské komory.

Bližší informace včetně programu najdete na webových stránkách akce, přihlášení je pak možné zde.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.