Celostátní sjezd lékařské genetiky a 48. výroční cytogenetická konference

Aktualizace 10. 4. 2015: Již byla spuštěna registrace.

Aktualizace 15. 6. 2015: Poslední termín pro zasílání abstrakt posunut na 30. 6. 2015.

Aktualizace 8. 7. 2015: Prodloužení registrace aktivní účasti na Celostátní sjezd lékařské genetiky a 48. výroční cytogenetickou konferenci v Brně ve dnech 23. a 24. září 2015 do 15. 7. 2015.

Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci,
dovolte, abychom Vás jménem Společnosti lékařské genetiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně a současně organizátora Oddělení lékařské genetiky FN Brno pozvali na Celostátní sjezd lékařské genetiky a 48. výroční cytogenetickou konferenci, která se uskuteční se v prostorách Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 23. a 24. září 2015.

V roce 2015 si připomínáme 150. výročí přednášek Johanna Gregora Mendela věnovaných zákonitostem dědičnosti na základě jeho výzkumu hybridizace rostlin. Rok 1865 můžeme proto jistě označit jako rok, kdy se v Brně zrodil nový vědní obor, nazvaný později W. Batesonem genetika.

Sto padesát let od Mendelovy přednášky je významným výročím nejen pro světovou vědu, ale samozřejmě také pro Brno, kde v tomto roce postupně proběhne celá řada akcí, které jsou 150. výročí věnovány. O významu plánovaných oslav svědčí jistě i záštita ČK UNESCO, rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka a dalších významných osobností.

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČSL JEP a 48. výroční cytogenetická konference bude součástí „Týdne lékařské genetiky“, který proběhne v Brně v týdnu od 21. do 26. září 2015. V tomto týdnu kromě naší konference bude konat Studentská vědecká konference na téma „Biomedicína“, popularizační cyklus přednášek pro studenty středních škol a veřejnost s názvem „Odhalená tajemství lidského genomu“ a slavnostním vyvrcholením pak bude konference „Mendelův odkaz - lékařská genetika od Mendela po současnost“.

Abstrakta příspěvků ze všech těchto akcí budou vydána ve společném Sborníku abstrakt. Registrace k aktivní i pasivní účasti bude možná elektronicky na jednotlivé akce samostatně. Podrobnější informace o Týdnu lékařské genetiky lze získat na internetových stránkách www.mendelgenius.com.

Registrace na Celostátní sjezd lékařské genetiky a 48. výroční cytogenetickou konferenci bude probíhat od 1. 4. 2015 na webu www.genetikabrno.cz.

Věříme, že konference bude zajímavá nejen svým odborným programem, ale i příjemnou společenskou událostí a místem setkání kolegů a přátel.

Za celý organizační tým OLG FN Brno Vás zvou a na setkání s Vámi se těší
RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.
Doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Bc. Renata Spěšná

a především

MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.

Přílohy: 

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.