EQA v roce 2015

Štítky:

V následující tabulce naleznete plán mezilaboratorní kontroly kvality pro rok 2015. Pokud se některé z těchto kontrol kvality chcete zúčastnit, kontaktujte příslušnou osobu.

Téma EQA/PT Pořadatel
Odp.osoba Instituce
E-mail Přihlášky do
Rozeslání vzorků
Výsledky
Poplatek
Trombofilní markery(FVL, FII, MTHFR) I. Hrachovinová UHKT hrachovinova@uhkt.cz -
4/2015
6/2015
poštovné
Cystická fibróza prof. M. Macek/ A. Holubová ÚBLG FNM andrea.holubova@fnmotol.cz -
8/2015
11/2015
poštovné
FDB-100 A. Hořínek, 3. interní klin. 1.LF UK VFN ahor@lf1.cuni.cz -
10/2015
11/2015
bez poplatku
Test paternity A. Hořínek ÚBLG, 1.LF UK VFN ahor@lf1.cuni.cz -
9/2015
12/2015
1500 Kč
Stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami M. Vraná Odd. HLA analýzy ÚHKT milena.vrana@uhkt.cz 3/4
6/2015
9-10/2015
B*27 asi 1500 Kč
celiakie asi 2550 Kč
narkolepsie asi 1000 Kč
Kvantitativní vyšetření buněčného chimerizmu po alogenní transplantaci krvetvorných buněk (alHSCT) H. Čechová NRL pro DNA diagnostiku ÚHKT hana.cechova@uhkt.cz 3-4/2015
5/2015
9-10/2015
asi 2000 Kč
Diagnostické vyšetření fúzního genu BCR-ABL H. Žižková, NRL pro DNA diagnostiku, ÚHKT Hana.Zizkova@uhkt.cz 9-10/2015
11/2015
12/2015
2000 Kč
Stanovení hladiny transkriptů BCR-ABL K. Zemanová, NRL pro DNA diagnostiku, ÚHKT Karla.Zemanova@uhkt.cz 1/2015
1-2/2015
4/2015
bez poplatku
Detekce mutací v kinázové doméně BCR-ABL K. Machová Poláková, NRL pro DNA diagnostiku, ÚHKT Katerina.Machova@uhkt.cz 1/2015
4/2015
5/2015
bez poplatku
Syndrom fragilního X chromozómu (FRAXA) Z. Hrubá CMBGT FN Brno hrubaz@fnbrno.cz -
9/2015
12/2015
bez poplatku
Deficit α-1-antitrypsinu (AAT) Z. Hrubá CMBGT FN Brno hrubaz@fnbrno.cz -
9/2015
12/2015
bez poplatku
Fenylketon-urie (PKU) Z. Hrubá CMBGT FN Brno hrubaz@fnbrno.cz -
9/2015
12/2015
bez poplatku
Smith-Lemli-Opitz syndrom (SLOS) Z. Hrubá CMBGT FN Brno hrubaz@fnbrno.cz -
9/2015
12/2015
bez poplatku
QF-PCR (chr. 13, 18, 21, X a Y) M. Putzová GENNET martina.putzova@gennet.cz -
7-8/2015
11/2015
bez poplatku
Vyšetření mikrodelecí azoospermatického faktoru (AZF a, b, c) I. Valášková, FN Brno ivalaskova@fnbrno.cz -
9-10/2015
1/2016
bez poplatku
Stanovení pohlaví I. Valášková, FN Brno ivalaskova@fnbrno.cz -
9-10/2015
1/2016
bez poplatku

Pokud Vaše pracoviště pořádá mezilaboratorní kontrolu kvality, která zde není uvedená a chtěli byste jí do přehledu doplnit, napište prosím na adresu info@slg.cz.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.