Informace pro revizní pracovníky zdravotních pojišťoven

Štítky:

V příloze naleznete informace pro revizní pracovníky zdravotních pojišťověn v ČR v odbornostech 208 a 816 ke kontrole indikací, správnosti a oprávněnosti provádění (a vykazování k úhradě) laboratorních genetických vyšetření a vedení zdravotnické dokumentace u těchto vyšetření. Toto doporučení dále rozvíjí dříve původní doporučení VZP.

Aktualizace 16. 11. 2015: Na posledním zasedání výboru SLG ČLS JEP došlo ke změně v odstavci č. 8 - detekce extrahumánního genomu spadá do působnosti Společnosti lékařské mikrobiologie ČLS JEP.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.