Kaprasův den 2016 - 1. oznámení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., si vás dovoluje pozvat na 15. Kaprasův den na téma "Klinická genetika", který se bude konat 17. února 2016 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu, Praha 2, Albertov 4.

Koordinátoři akce:

MUDr. Vladimír Gregor
Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800. 140 59 Praha 4
Tel.: 261 083 636
e-mail: vladimir.gregor@ftn.cz

MUDr. Kamila Veselá, Ph.D.
Oddělení lékařské genetiky ÚBLG. Praha 2, Ke Karlovu 2
Tel.: 224 967 174
e-mail: kamila.vesela@vfn.cz

Doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.
Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. LF UK a VFN, Praha 2, Albertov 4
Tel.: 224 968 180
e-mail: mkoho@lf1.cuni.cz

Další informace naleznete ve 2. oznámení.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.