Kaprasův den 2016 - 2. oznámení

Štítky:

Aktualizace 25. 1. 2016: Doplněn program.

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., si vás dovoluje pozvat na 15. Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat 17. února 2016 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2 pod záštitou děkana 1. LF UK.

Přihlášení k aktivní i pasivní účasti je stejně jako minulý rok možné pouze prostřednictvím online formuláře.

Účast bude zpoplatněna následovně:

Platba na účetPlatba na místě
Přednášející00
Člen SLG200 Kč300 Kč
Nečlen SLG300 Kč400 Kč
Laboranti a středoškoláci100 Kč200 Kč

Registrační poplatky zasílejte na účet č.: 500617613/0300, variabilní symbol: 2516012, do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka a text Kaprasův den.

Pozor - změna variabilního symbolu! Pokud jste se registrovali do 7. ledna, v e-mailovém potvrzení nebyl správný variabilní symbol. Všem těmto účastníkům bude poslán správný nový variabilní symbol.

V případě nutnosti vystavení daňového dokladu (potvrzení o platbě) odešlete žádost e-mailem na na adresu: nadvornikova@cls.cz.

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 15. ledna 2016.

Uzávěrka přihlášek k pasivní účasti s platbou na účet je 12. února 2016.

Délka sdělení bude upřesněna podle počtu příspěvků (předpoklad je 10 minut plus 5 minut diskuze).

Těšíme se na vaši hojnou účast a zajímavé příspěvky.

S případnými dalšími dotazy se obracejte na organizátory:

MUDr. Vladimír Gregor
Oddělení lékařské genetiky TN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
tel.: 261 083 636, e-mail: vladimir.gregor@ftn.cz

MUDr. Kamila Veselá, Ph.D.
Oddělení lékařské genetiky ÚBLG 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2
tel. 224 967 174, e-mail: kamila.vesela@vfn.cz

Přílohy: 

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.