Plán akcí SLG na rok 2015

Štítky:

Dovolujeme si Vám představit plán odborných a vzdělávacích akcí Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP na rok 2015.

14. Kaprasův den – klinická genetika
Datum konání:18. února 2015
Místo konání:Posluchárna Purkyňova ústavu, Albertov 4, 128 00 Praha 2
Koordinátorky: Doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2
Tel.:224 968 180, e-mail: mkoho@lf1.cuni.cz
MUDr. Kamila Veselá, Ph.D.
Oddělení lékařské genetiky ÚBLG, Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2
Tel.:224 967 174, e-mail: Kamila.Vesela@vfn.cz
30. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy
Datum konání:20.–22. května 2015
Místo konání:Branná
Koordinátor: prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie, FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
tel. 588 444 231, e-mail: tomas.adam@fnol.cz
Konference DNA analýza
Datum konání:červen 2015
Místo konání:Praha
Koordinátorka: Klára Lincová
e-mail: klincova@beckman.com, tel: 272 017 332, 734 390 533
Týden lékařské genetiky v Brně
Datum konání:21.–26. září 2015
Místo konání:Brno – kino Scala, Mendlovo muzeum genetiky
Koordinátoři: MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
OLG FN Brno Černopolní 9, 613 00 Brno, tel. 532234298, e-mail: gaillyova@fnbrno.cz
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
Mendlovo muzem MU Brno, Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, tel. 549 496 668, e-mail: dostal@rect.muni.cz
Jednotlivé části: Pondělí 21. září 2015: Odhalená tajemství lidského genomu (nové poznatky z lékařské genetiky pro střední školy a veřejnost)
Úterý 22. září 2015: Studentská vědecká konference PGS studentů PřF MU - Biománia
Středa 23. – čtvrtek 24. září 2015: Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČSL JEP a 48. výroční cytogenetická konference, Brněnský genetický den
Čtvrtek 24. – pátek 25. září 2015: Mendelův odkaz - 150 let génia genetiky (genetika ve vztahu k člověku od Mendela až po současnost)
Sobota 26. září 2015 – doprovodný program: Ranní bohoslužba v basilice na Mendlově náměstí, Postkonferenční výlet do rodiště G. J. Mendela, Návštěva Augustiniánských vinných sklepů v Šardicích
XXVI. Izakovičov memoriál
Datum konání:30. září — 2. října 2015
Místo konání:Zemplínska Šírava
Organizátor: Gendiagnostica, AlphaMedical
Koordinátor: MUDr. Miroslav Vasil
Ambulancia lekárskej genetiky Humenné, GEN-IM s.r.o., Poliklinika, Ul. 1. mája 21, 066 01 Humenné, tel. +421-057/77 06 414, 057/7706572, e-mail: miroslav.vasil@alphamedical.sk, mvasil@stonline.sk
19. celostátní konference DNA diagnostiky
Datum konání:26.–27. 19.-20. listopadu 2015
Místo konání:České Budějovice
Koordinátor: RNDr. Ondřej Scheinost
Laboratoř molekulární biologie a genetiky, Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice
tel. 387 873 010, e-mail: osche@nemcb.cz

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.