Plán akcí SLG na rok 2016

Štítky:

Zde naleznete přehled plánovaných akcí Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP na rok 2016.

Kaprasův den - Klinická genetika
Datum konání:17. února 2016
Místo konání:Posluchárna Purkyňova ústavu, Albertov 4, 128 00 Praha 2
Koordinátoři: MUDr. Vladimír Gregor
Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 49 Praha 4
Tel.: 261 083 636, e-mail: vladimir.gregor@ftn.cz
Doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2
Tel.: 224 968 180, e-mail: mkoho@lf1.cuni.cz
MUDr. Kamila Veselá, Ph.D.
Oddělení lékařské genetiky ÚBLG, Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 967 174, e-mail: Kamila.Vesela@vfn.cz
Prague Spring Symposium
Datum konání:29.–30. dubna 2016
Místo konání:Praha – Novotného lávka
Koordinátor: MUDr. David Stejskal
GENNET, Kostelní 9, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 222 313 000, +420 222 313 118, e-mail: david.stejskal@gennet.cz
49. cytogenetická konference + Hradecký genetický den
Datum konání:22.–23. září 2016
Místo konání:Hradec Králové
Koordinátorka: Ing. Jana Rabasová
Cytogenetická laboratoř, Oddělení lékařské genetiky, FN Hradec Králové
Tel.: 495 832 624, e-mail: rabasova@fnhk.cz
Brněnský genetický den
Datum konání:6. října 2016
Místo konání:Brno
Koordinátorka: MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
OLG FN Brno Černopolní 9, 613 00 Brno
Tel. 532 234 298, e-mail: gaillyova@fnbrno.cz
20. celostátní konference DNA diagnostiky
Datum konání:3.-4. listopadu 2016
Místo konání:Dolní Morava
Koordinátor: Doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.
Ústav lékařské genetiky FN a LF UP Olomouc, I. P. Pavlova 6
Tel.: 588 441 111, e-mail: radek.vrtel@fnol.cz

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.