Plánované kurzy IPVZ na 1. pololetí 2016

Na rok 2016 chystá IPVZ v rámci specializačního vzdělávání tyto kurzy:

Předatestační specializační kurz Pokroky lékařské genetiky a Specializační kurz v Klinické genetice

Určeno pro VŠ lékaře a VŠ nelékaře jako povinný kurz ve specializačním vzdělávání jak v oboru lékařská genetika, tak i v oboru klinická genetika. Program: Program: Lidský genom, indikace ke klinicko-genetickému vyšetření, farmakogenetika, aktuální metody molekulární genetiky a cytogenetiky a indikace vyšetření, prenatální diagnostika, biochemická genetika a neurogenetika, onkogenetika, reprodukční genetika, asistovaná reprodukce, genetické poradenství, význam genetiky v medicíně.

Termín: 8.-9. března 2016
Vedoucí: Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Specializační odborná stáž v klinické laboratorní genetice

Určeno pro vysokoškoláky nelékaře v přípravě k atestaci jako povinná předatestační stáž dle vzdělávacího programu. Program: Molekulárně genetická diagnostika vybraných chorob, multifaktoriální choroby, molekulárně genetické a cytogenetické vyšetřovací metody, farmakogenetika, prenatální diagnostika, CF, vzácná onemocnění, návštěva laboratoří.

Termín: 21.-24. března 2016
Vedoucí: Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Psychologie genetického poradenství - specializační kurz

Určeno pro lékaře jako povinný kurz v předatestační přípravě. Program: Psychologická problematika v genetické ambulanci, indikace a psychologická intervence v genetické poradně.

Termín: 20. dubna 2016
Vedoucí: MUDr. Vladimír Gregor
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.