Stanovisko ESHG k novele Evropské směrnice o in vitro zdravotnických prostředcích

Výbor SLG se přihlašuje ke stanovisku ESHG ohledně novely Evropské směrnice o in vitro zdravotnických prostředcích, která je problematická z hlediska povinných ustanovení genetického poradenství a nepřinese vyšší bezpečnost při jejich používání. Bližší informace jsou ve stanovisku ESHG.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.