Stanovisko ISPD k NIPT

Štítky:

Mezinárodní společnost pro prenatální diagnostiku (International Society for Prenatal Diagnosis - ISPD) vydala aktualizované stanovisko k neinvazivnímu prenatálnímu testování (NIPT). Celé znění naleznete v příloze.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.