Cena za publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2015

V roce 2003 Česká lékařská společnost J. E. Purkyně založila Purkyňův nadační fond. V roce 2015 byla zvolena nová Správní rada fondu, která vymezila poslání fondu, kterým je podpora mladých lékařek a lékařů do 35 let, především v oblasti publikační činnosti. Prvním projektem je cena za publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2015. Přihášky je možné zasílat do 31. května 2016, cena je spojena s příspěvkem 15 000 Kč. Další informace naleznete v přiloženém dopise a na webových stránkách fondu.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.