Cena za výjimečný přínos pro profesora Šantavého

Zakladatel a dlouholetý přednosta Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny Univerzity Palackého v Olomouci prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc., obdržel v pondělí 3. října z rukou rektora Univerzity Palackého cenu za výjimečný přínos. Více informací naleznete na webu UP.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.