Doporučení PGDIS pro mozacismus u blastocyst

Mezinárodní společnost pro preimplantančí genetickou diagnostiku (Preimplantation Genetic Diagnosis Internation Society - PGDIS) vydala v červenci tohoto roku doporučení ohledně preimplantační genetické diagnostiky a mozacismu.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.