Forensica

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na forenzně genetickou konferenci Forensica 2016. Konference proběhne ve dnech 23.-25. května 2016 v prostorech Pevnosti poznání v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci. Mezi pozvanými přednášejícími jsou Marta Kuś, James Curran a Bruce McCord. Vítány jsou i Vaše odborné příspěvky či zajímavé kazuistiky. Termín pro zaslání abstrakt pro plakátová sdělení i přednášky je 9. duben 2016. Abstrakta zasílejte po své registraci na adrese www.forensica2016.org.

Hlavními odbornými tématy budou:

  • Technologické novinky
  • Testování na místě činu
  • DNA databáze
  • Nové markery
  • Interpretace forenzně genetických vyšetření

Těším se na setkání v Olomouci!

jménem konferenčního výboru
Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.

Přílohy: 

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.