Genetika kardiovaskulárních onemocnění pro praxi

Štítky:

Vývoj molekulárně-diagnostických metod přináší nový pohled na diagnostiku a léčbu geneticky podmíněných kardiovaskulárních onemocnění. Rádi bychom Vás pozvali na kurz, který se koná 5. listopadu 2016 v hotelu ILF v Praze, jehož cílem je poskytnout ucelený přehled současného stavu znalostí v jednotlivých oblastech genetiky kardiovaskulárních onemocnění. Posluchače chceme seznámit jednak s postupy, které se staly součástí diagnosticko-terapeutických algoritmů, ale také s probíhajícím výzkumem v této oblasti. Využijeme k tomu jednak přehledná sdělení, komentované kazuistiky a také některé interaktivní formy. Problematiku budeme diskutovat z pohledu běžné kardiologické praxe, genetického poradenství a laboratorních technik.

Jedná se o jednodenní kurz v rozsahu 7 vyučovacích hodin pro kardiology, internisty, klinické genetiky, praktické lékaře a lékaře v přípravě na atestaci z uvedených oborů. Kurz je vhodný také pro studenty ošetřovatelství se zájmem o problematiku kardiovaskulárních onemocnění.

Přihlášení ke kurzu je možné na webu IPVZ.

Témata

  1. Současné metody molekulárně-genetického vyšetření a syndromologie dědičných kardiovaskulárních onemocnění (A.Puchmajerová)
  2. Genetika kardiomyopatií a její praktické aplikace (M. Kubánek)
  3. Genetika arytmických syndromů a její význam pro rizikovou stratifikaci náhlé srdeční smrti (A. Krebsová)
  4. Genetika vrozených srdečních vad (I. Grochová)
  5. Praktické aspekty genetického vyšetření aortálních syndromů a vybraných chlopenních vad (A. Krebsová)
  6. Genetika aterosklerózy  a  hyperlipoproteinémií (J. Piťha)
  7. Vyšetření trombofilních stavů (L. Pagáčová)

Organizátoři kurzu

MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D., MUDr. Alice Krebsová, Ph.D. - Klinika kardiologie IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21, email: mikb@ikem.cz, krea@ikem.cz

 

Přednášející

MUDr. Alice Krebsová, Ph.D., Klinika kardiologie IKEM
MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D., Klinika kardiologie IKEM
doc. MUDr. Jan Piťha, CSc, Lipidová laboratoř IKEM
MUDr. Libuše Pagáčová, Oddělení laboratorních metod IKEM
MUDr. Alena Puchmajerová, Ústav biologie a lékařské genetiky, FN Motol
MUDr. Ilga Grochová, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.