Kaprasův den - druhé oznámení

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat 15. února 2017 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2 pod záštitou děkana 1. LF UK.

Přihlášení k aktivní i pasivní účasti je stejně jako minulý rok možné pouze prostřednictvím online formuláře.

Přihlašovací formulář

Účast bude zpoplatněna následovně:

Platba do 8. 2. 2017Platba po 8. 2. 2017
Přednášející00
Člen SLG200 Kč300 Kč
Nečlen SLG300 Kč400 Kč
Laboranti a středoškoláci100 Kč200 Kč

Platba musí být provedena převodem odpovídající částky na účet, platba na místě nebude možná!!!

Registrační poplatky zasílejte na účet 500617613/0300, variabilní symbol 2517006. Je nutné uvést i specifický symbol, který obdržíte e-mailem po vyplnění registračního formuláře. Potvrzení o platbě sebou prosím přineste na registraci, zvláště v případě platby na poslední chvíli.

Pokud byste potřebovali poplatek uhradit ze zahraničí, číslo účtu ve formátu IBAN je CZ84 0300 0000 0005 0061 7613 a BIC pak CEKOCZPP.

Bude-li potřebovat daňový doklad (potvrzení o platbě), uveďte tak prosím v registračním formuláři.

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 13. ledna 2017.

Uzávěrka přihlášek k pasivní účasti s platbou na účet je 8. února 2017.

Délka sdělení bude upřesněna podle počtu příspěvků (předpoklad je 10 minut plus 5 minut diskuze).

Informujte laskavě i své spolupracovníky.

Těšíme se na vaši hojnou účast a zajímavé příspěvky.

S případnými dalšími dotazy se obracejte na organizátory:

  • Prof.  MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D., Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, 120 00 Praha 2, telefon: 224 968 180, e-mail: ondrej.seda@lf1.cuni.cz
  • MUDr. Kamila Veselá, Ph.D., Odd. lékařské genetiky ÚBLG 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2, telefon: 224 967 174, e-mail: kamila.vesela@vfn.cz
  • Informace pro přednášející

    Své prezentace můžete posílat na adresu antonin.sipek@lf1.cuni.cz. V případě, že by soubor s prezentací byl příliš velký (víc než 10 MB), můžete použít například služby jako uschovna.cz nebo leteckaposta.cz.

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.