Kaprasův den - první oznámení

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na 16. Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat 15. února 2017 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2 pod záštitou děkana 1. LF UK.

Přihlášení k aktivní i pasivní účasti bude stejně jako minulý rok možné pouze prostřednictvím online formuláře. O spuštění aplikace k přihlašování na akci budete včas informováni.

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je do pátku 13. ledna 2017.

Uzávěrka přihlášek k pasivní účasti s platbou na účet je do středy 8. února 2017.

Těšíme se na vaši hojnou účast a zajímavé příspěvky.

S případnými dalšími dotazy se obracejte na organizátory:

Prof. MUDr. Ondřej Šeda, DrSc.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN
Albertov 4
128 00 Praha 2
tel.: 224 968 180
e-mail: ondrej.seda@lf1.cuni.cz

MUDr. Kamila Veselá, Ph.D.
Oddělení lékařské genetiky ÚBLG 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00 Praha 2
tel. 224 967 174
e-mail: kamila.vesela@vfn.cz

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.