Seminář Klinické klasifikace a jejich použití v českém zdravotnictví

Dne 8. listopadu 2016 v odpoledních hodinách uspořádal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, pod záštitou Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice v prostorách Emauzského kláštera první z řady odborných seminářů s tématem klinických a terminologických systémů používaných v českém zdravotnictví.
Pozvání týmu Oddělení klinických klasifikací DRG  Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR přijala více, než stovka lékařů, klinických expertů, studentů, zástupců akademického prostředí, plátců péče a státních institucí.
Klinické klasifikace představují důležitý nástroj, jak standardizovaným způsobem zaznamenat popis stavu pacienta, nebo jiné parametry případu zdravotní péče. Spolu s terminologickými systémy udržují také standard pro komunikaci v medicíně a zdravotnictví.
Více informací informací ve zprávě z tohoto semináře. Na této stránce si můžete stáhnout i brožury s abstrakty jednotlivých přednášek, případně i přímo jednotlivé prezentace.

Společnost lékařské genetiky a genoimiky ČLS JEP je rovněž partnerem tohoto projektu, prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., MHA, na semináři přednášel o klasifikaci vzácných onemocnění, která vzniká v rámci portálu Orphanet.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.