XX. celostátní konference DNA diagnostiky

Drahé kolegyně, drazí kolegové, milovnice a milovníci a obdivovatelky a obdivovatelé deoxyribonukleových kyselin,

je nám velkou ctí zhostit se organizace již tradičního tentokráte jubilejního 20. setkání v rámci prestižní konference DNA diagnostiky, která proběhne ve dnech 3.-4. listopadu 2016. Dovolte nám pozvat vás všechny pro změnu opět do velmi malebného prostředí Králického Sněžníku do areálu hotelu Vista. Věříme, že odborné prezentace vašich bádání, se kterými do hor přijedete, napomohou rozluštit alespoň některou z mnoha hádanek, které nám lidský genom neustále vytváří.

Témata vašich prezentací by měla obsahově zapadnout do širokého spektra molekulárně – genetických analýz. Měla by se týkat např. mutačních, genotypizačních, genomových diagnostických postupů v oblastech mendelovské/nemendelovské genetiky, v onkogenetice, prenatální a preimplantační diagnostice.

Součástí konference bude i bioinformatická sekce, ve které by měly zaznít zkušenosti se zpracováním NGS (MPS) dat a s hodnocením potenciálního klinického dopadu genetických variant.

V rámci konference bude rovněž věnován prostor mezilaboratorní kontrole kvality, její organizaci a hodnocení výsledků.

Konferenci předchází pracovní setkání pořádané společností SEQme (2. 11. 2016), které bude tematicky zaměřené na zpracování a vyhodnocování NGS dat.

Těší se na vás na všechny za organizátory

Radek Vodička, Radek Vrtěl a Martin Procházka

Další informace naleznete na webu konference na adrese dna2016.cz.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.