Cena předsednictva ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) se rozhodla udělit cenu předsednictva ČLS JEP za původní vědecké práce a práce významně ovlivňující zdravotní péči či přenášející vědecké poznatky do lékařské praxe. Návrhy na toto ocenění podávají jednotlivé společnosti ČLS, tzn. i Společnost lékařské genetiky a genomiky.

Pokud byste chtěli takovou práci navrhnout na toto ocenění, zašlete prosím Váš návrh a zdůvodnění vědeckému tajemníkovi SLG (MUDr. Jan Všetička, jan.vseticka55@gmail.com) nejpozději do 11. dubna 2017. Výbor SLG ČLS JEP pak na svém dalším zasedání z dodaných návrhů vybere ten, který bude dále předán ČLS.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.