Dodatkový protokol pro genetické testování

Společnost lékařské genetiky a genomy ČLS JEP, z. s., v současné době projednává možnost ratifikace Dodatkového protokolu pro genetické testování Rady Evropy č. 203 z 27. 11. 2008. Jde o dodatek k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, která byla v roce 2007 přijata státy Rady Evropy ve španělském Oviedu (proto je také známa pod názvem Oviedská konvence). Česká republika Úmluvu ratifikovala v roce 2001.

V přílohách naleznete stanovistko SLG k ratifikaci protokolu Českou republikou, článek z European Journal of Human Genetics z roku 2009 o přijetí tohoto protokolu Radou Evropy a dále vysvětlující zprávu k tomuto protokolu.

Text samotné Úmluvy je v angličtině i češtině dostupný například zde. Český překlad Dodatkového protokolu byl již dříve zveřejněn na webu SLG.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.