Etické aspekty editování genomu

Díky nedávným pokrokům v metodách úpravy genomu, jako je např. metoda CRISPR-Cas9, vyvstává řada dalších otázek a etických problémů ohledně dalšího využívání a rozvoje těchto technik. Nuffieldská komise pro bioetiku nedávno zpracovala zajímavé review. Kromě podrobné verze (136 stran) je k dispozici i kratší souhrn (18 stran).

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.