Kaprasův den 2018 - první oznámení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., si vás dovoluje pozvat na 17. Kaprasův den na téma "Klinická genetika", který se bude konat 14. února 2018 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2, pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty UK.

Přihlášení k aktivní i pasivní účasti bude stejně jako minulý rok možné pouze prostřednictvím online formuláře. O spuštění aplikace k přihlašování na akci budete včas informováni.

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je do pátku 12. ledna 2018.

Uzávěrka přihlášek k pasivní účasti s platbou na účet je do středy 7. února 2018.

Těšíme se na vaši hojnou účast a zajímavé příspěvky.

S případnými dalšími dotazy se obracejte na organizátory:

Koordinátoři akce:

MUDr. Vladimír Gregor
Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800. 140 59 Praha 4
Tel.: 261 083 636
e-mail: vladimir.gregor@ftn.cz

MUDr. Kamila Veselá, Ph.D.
Oddělení lékařské genetiky ÚBLG. Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 967 174
e-mail: kamila.vesela@vfn.cz

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.