Nařízení EU o diagnostických zdravotních prostředcích

Štítky:

Dne 5. dubna 2017 bylo schváleno Nařízení Evropského parlametnu a Rady 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU.

Toto nařízení je dostupné online ve všech jazycích zemí EU, tzn. i v češtině. Je možné si stáhnout i podobu v PDF pro případné vytištění.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.