Genetika kardiovaskulárních onemocnění pro praxi

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vývoj molekulárně-diagnostických metod přináší nový pohled na diagnostiku a léčbu geneticky podmíněných kardiovaskulárních onemocnění. Rádi bychom Vás proto pozvali na jednodenní kurz pro kardiology, internisty, klinické genetiky, praktické lékaře a lékaře v přípravě na atestaci z uvedených oborů. Kurz se koná 3. listopadu 2018 v hotelu ILF v Praze. Kurz je vhodný také pro studenty ošetřovatelství se zájmem o problematiku kardiovaskulárních onemocnění.

Cílem kurzu je poskytnout ucelený přehled současného stavu znalostí v jednotlivých oblastech genetiky kardiovaskulárních onemocnění. Posluchače chceme seznámit jednak s postupy, které se staly součástí diagnosticko-terapeutických algoritmů, ale také s probíhajícím výzkumem v této oblasti. Využijeme k tomu jednak přehledná sdělení, komentované kazuistiky a také některé interaktivní formy. Problematiku budeme diskutovat z pohledu běžné kardiologické praxe, genetického poradenství a laboratorních technik.

Témata

  1. Současné metody molekulárně-genetického vyšetření a syndromologie dědičných kardiovaskulárních onemocnění (MUDr. Alena Puchmajerová, GENNET, Praha)
  2. Genetika kardiomyopatií a její praktické aplikace (MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D., Klinika kardiologie IKEM, Praha)
  3. Genetika arytmických syndromů a její význam pro rizikovou stratifikaci náhlé srdeční smrti (MUDr. Jana Petřková, Ph.D., Interní klinika Fakutlní nemocnice Olomouc)
  4. Genetika vrozených srdečních vad (MUDr. Ilga Grochová, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno)
  5. Praktické aspekty genetického vyšetření aortálních syndromů a vybraných chlopenních vad (MUDr. Alice Krebsová, Klinika kardiologie IKEM, Praha)
  6. Genetika aterosklerózy a hyperlipoproteinémií (doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., Interní klinika Fakultní nemocnice v Motole)
  7. Vyšetření trombofilních stavů (MUDr. Libuše Pagáčová, Oddělení laboratorních metod, IKEM, Praha).

Organizátoři kurzu

MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D. (mikb@ikem.cz), MUDr. Alice Krebsová, Ph.D. (krea@ikem.cz)
Klinika kardiologie IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21

Informace o kurzu na IPVZ.cz Přihlášení na kurz

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.