Kaprasův den 2019

Štítky:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na 18. Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat 13. února 2019 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu (Albertov 4, Praha 2). Konference se koná pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

K aktivní i pasivní účasti je nutné se přihlásit – a to pomocí formuláře zde na stránkách SLG. Z kapacitních důvodů není registrace na místě možná.

Přihlašovací formulář

Účast bude zpoplatněna následovně:

Platba do 7. 2. 2019Platba po 7. 2. 2019
Přednášející00
Člen SLG200 Kč300 Kč
Nečlen SLG300 Kč400 Kč
Laboranti a středoškoláci100 Kč200 Kč

Registrační poplatky zasílejte na účet 500617613/0300, variabilní symbol 2519006. Je nutné uvést i specifický symbol, který obdržíte e-mailem po vyplnění registračního formuláře. Potvrzení o platbě přineste k registraci, zvláště v případě plateb zaslaných „na poslední chvíli“.

Platba musí být provedena převodem odpovídající částky na účet, platba na místě nebude ani tento rok možná. Budete-li potřebovat daňový doklad (potvrzení o platbě), uveďte tak prosím v registračním formuláři. V ceně registračního poplatku je občerstvení po dobu všech přestávek.

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je neděle 20. ledna 2019.

Uzávěrka přihlášek k pasivní účasti s platbou na účet je čtvrtek 7. února 2019.

S ohledem na tradičně velký zájem o aktivní účast jsme se od letošního roku rozhodli k přihlášce žádat i krátkou anotaci hlášeného příspěvku, abychom mohli v rámci vědeckého výboru lépe rozhodnout o náplni programu. Autoři budou o přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho formě informováni nejpozději do 21. ledna 2019.

S případnými dalšími dotazy se obracejte na hlavní organizátory:

Informujte laskavě i své spolupracovníky.

S případnými dalšími dotazy se obracejte na organizátory:

  • MUDr. Antonín Šípek jr., ÚBLG 1. LF UK a VFN, e-mail: antonin.sipek@lf1.cuni.cz
  • MUDr. Romana Mihalová, ÚBLG 1. LF UK a VFN, e-mail: romana.mihalova@lf1.cuni.cz
  • Těšíme se na vaši hojnou účast a zajímavé příspěvky.

    Pokud jste se konference zúčastnili a při registraci si nevyzvedli daňový doklad, který nyní potřebujete, obracejte se na paní Nádvorníkovou z ekonomického odboru ČLS (nadvornikova@cls.cz).

Přílohy: 

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.