Nástroj pro vyhledávání ORPHA number

Katalogizací vzácných onemocnění se již nějakou dobu zabývá portál Orphanet (www.orpha.net). Každému takovému onemocnění je zároveň přiděleno jedinečné číslo, tzv. ORPHA number (Orpha code).

Dosud používaná Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) ve své současné revizi spoustu vzácných onemocnění ani nepokrývá, proto pro problematiku vzácných onemocnění je možné využívat právě klasifikaci (a kódování) dle Orphanetu. Anglické názvy onemocnění byly již v minulosti přeloženy i do češtiny (viz předchozí zpráva).

Nyní Vám nabízíme nástroj, který můžete použít k vyhledání kódu pro specifické onemocnění. Tato webová aplikace vyhledává jak v českých, tak i anglických názvech a je k dispozici na adrese slg.cz/vzacna-onemocneni. V případě potřeby si můžete na stejném místě stáhnout seznam vzácných onemocnění v češtině a angličtině a odpovídajících kódů i ve formátu MS Excel 2007 (či vyšší).

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.