Testování mutací genů BRCA1 a BRCA2 pro účely léčby karcinomu ovarií

V příloze naleznete informace ve věci testování somatických a germinálních mutací genů BRCA1/2 pro účely léčby karcinomu ovarií PARP inhibitorem - Lynparzou.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.