Dodatkový protokol o genetickém testování

Česká republika podepsala dne 24. 10. 2017 Dodatkový protokol o genetickém testování pro zdravotní účely sjednaný k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. Dodatkový protokol vstoupil v platnost 1. září 2019. Více informací včetně plného znění tohoto protokolu naleznete na webu MZ ČR, zároveň odkazujeme na dva starší články zde na toto téma - Úmluva o lidských právech v biomedicíně a Dodatkový protokol pro genetické testování.

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.