ESHG a moratorium pro klinické aplikace editace zárodečného genomu

Nedávný případ narození dvojčat s editovaným genomem rozvířil diskuze na téma současných možností editace lidského genomu, jeho využití v klinické praxi, případných rizik, ale hlavně otázky, jestli jsou tyto postupy za současného stavu poznání etické. Podrobnější informace se můžete dozvědět v tomto vyjádření ESHG Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., se připojuje k tomuto stanovisku.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.