Fellowship na European Human Genetics Conference 2019

ESHG logo

Vážené kolegyně a kolegové,
výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP ve spolupráci s ESHG vyhlašuje soutěž o ESHG Fellowship 2019. Fellowship je spojen se stipendiem ve výši až 600 €, které je možné využít na podporu účasti vybrané osoby na letošní konferenci ESHG v Göteborgu. Výbor SLG ČL JEP stanovil podmínky letošního ročníku soutěže takto:

  • Věk do 35 let
  • Členství v SLG ČLS JEP
  • Přijatý konferenční příspěvek na letošní ESHG konferenci (jako prezentující autor)
  • Uchazeč(ka) neobdržel(a) stejné stipendium již v minulých letech
  • Není možná kombinace s ESHG Conference Fellowship (spojené s přijatým abstraktem)

Přihlášky zasílejte emailem na adresu vědeckého sekretáře SLG ČLS JEP MUDr. Antonína Šípka (antonin.sipek@lf1.cuni.cz). Součástí přihlášky musí být kopie hlášeného abstraktu, potvrzení o jeho přijetí do programu letošní konference a zároveň také stručný životopis uchazeče a přehled jeho publikací. Přihlášky je možné zasílat v období od 1. března 2019 do 15. dubna 2019.

O udělení fellowshipu bude rozhodovat výbor SLG ČLS JEP. Kontakt na vítěze/vítězku bude předán přímo sekretariátu ESHG k dokončení potřebné administrativy.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.