Fertility Vision

Logo

Fertility Vision 2019 je první ročník mezinárodní konference asistované reprodukce, která se bude konat 3-4. května 2019 v Hradci Králové v prostorách hotelu Tereziánský dvůr a divadla Drak.

Pořadatelé by rádi navázali na odkaz průkopníka asistované reprodukce v České republce, prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc., přezdívaného také „otec dětí ze zkumavky“, a sdíleli napříč lékařskými obory nové poznatky, metody a posouvali i touto cestou obor kupředu. Cílem kongresu je spojit odborníky v oborech asistovaná reprodukce a genetika na jedné akci a kromě řešení aktuálních problémů vytyčit i vizi oborů do dalších let.

Další informace, včetně programu a možnosti registrace naleznete na webu www.fertilityvision.cz.

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.