Kaprasův den – první oznámení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom oznámili, že nadcházející ročník Kaprasova dne se bude konat dne 20. února 2020. Oproti nepsané zvyklosti se tentokrát jedná o čtvrtek. Místem konání bude opět Purkyňův ústav, Albertov 4, Praha 2. Registrace k aktivní i pasivní účasti bude otevřena začátkem prosince 2019 na těchto stránkách.

Za organizátory:

MUDr. Vladimír Gregor
OLG Thomayerova nemocnice
vladimir.gregor@ftn.cz

MUDr. Antonín Šípek Jr, Ph.D.
ÚBLG 1. LF UK a VFN
OLG Thomayerova nemocnice
antonin.sipek@lf1.cuni.cz

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.