Seminář Komplexní a podpůrná péče u vzácných onemocnění

Ve středu 20. února 2019 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou poslanců MUDr. Davida Kasala a Ing. Aleše Juchelky koná seminář Komplexní a podpůrná péče u vzácných onemocnění. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Přílohy: 

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.