slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Plánované kurzy IPVZ na 1. pololetí 2016

Na rok 2016 chystá IPVZ v rámci specializačního vzdělávání tyto kurzy:

Seminář "Vzácné nemoci - terminologie, klasifikace, kódování"

Ve středu 11. listopadu 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Meziresortní a mezioborovou pracovní skupinou pro vzácná onemocnění pořádá seminář Vzácné nemoci - terminologie, klasifikace, kódování. Seminář se koná v budově Ministerstva zdravotnictví ČR (Palackého náměstí 4, Praha 2) v zasedací místnosti č. 281. Kapacita sálu je 80 osob, vstup je zdarma, ale doporučujeme potvrzení účasti na e-mailové adrese miroslav.zvolsky@uzis.cz.

Informace pro revizní pracovníky zdravotních pojišťoven

Štítky:

V příloze naleznete informace pro revizní pracovníky zdravotních pojišťověn v ČR v odbornostech 208 a 816 ke kontrole indikací, správnosti a oprávněnosti provádění (a vykazování k úhradě) laboratorních genetických vyšetření a vedení zdravotnické dokumentace u těchto vyšetření. Toto doporučení dále rozvíjí dříve původní doporučení VZP.

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2014

Štítky:

Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP vyzývá všechny členy, aby přihlásili své publikace do soutěže o Cenu Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

Pošlete prosím originál publikace ve dvou exemplářích do 15. října 2015 na adresu:
MUDr. Jan Všetička, Genetika Ostrava s.r.o., Kořenského 12, 703 00 Ostrava - Vítkovice
nebo v elektronické podobě na adresu:
jan.vseticka55@gmail.com.

Podmínky soutěže:

  • členství prvního autora ve SLG ČLS JEP
  • práce musí být původní a provedena na domácím pracovišti (skripta jsou předem vyloučena)

Autor či autorka vítězné publikace bude odměněn/odměněna částkou 10 000 Kč.

MUDr. Jan Všetička
vědecký sekretář SLG ČLS JEP

Prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., MHA
předseda SLG ČLS JEP


19. celostátní konference DNA diagnostiky

Štítky:

Vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na 19. celostátní konferenci DNA diagnostiky, která se koná ve dnech 19. a 20. listopadu 2015 v Českých Budějovicích.

Veškeré informace (včetně online registrace) najdete na webu na adrese dna2015.slg.cz.

Věříme, že s Vaší pomocí (tedy s Vašimi odbornými příspěvky) se nám podaří vytvořit příjemné setkání, na jaké jsme ostatně při DNA konferencích zvyklí.

Za organizační tým - Laboratoř molekulární biologie a genetiky Nemocnice České Budějovice, a.s.

Kurz s tématikou vzácných onemocnění

V návaznosti na kongres, který proběhl v červnu tohoto roku, se ve dnech 14.-16. září 2015 v pražském hotelu ILF koná odborný kurz pořádaný Českou internistickou společností a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví věnovaný opět problematice vzácných onemocnění. Program naleznete v příloze.

Mendelův odkaz - Genetika ve vztahu k člověku od Mendela až po současnost

Vážení kolegové,
dovolujeme si oznámit, že na stránkách www.mendelgenius.com je otevřena registrace na konferenci Mendelův odkaz - Genetika ve vztahu k člověku od Mendela až po současnost.

Konference se koná jako součást oslav 150. výročí uveřejnění výsledků výzkumů Gregora Johanna Mendela.

Přílohy: 

Studentská konference Biomania

Štítky:

V úterý 22. září 2015 se v rámci Týdne lékařské genetiky koná studentská konference Biomania. Registrace k aktivní účasti je možná do 31. července 2015, k pasivní pak do 31. srpna 2015.

Hlavní vyzvanou přednášku přednese v 19.00 prof. Joris Veltman, Ph.D., z Radboud University Medical Center v Nijmegenu.

Další informace naleznete přímo na webu konference.

Validace doporučení ESHG ke genetickému laboratornímu vyšetření u asymptomatických nezletilých osob

Štítky:

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP se tímto přihlašuje k dále uvedeným principům European Society of Human Genetics (European Journal of Human Genetics 2009; 17, 720 – 721) a doplnila je o konkrétní opatření relevantní pro diagnostickou praxi v České republice.

Níže uvedená ustanovení jsou obecné povahy, přičemž v konkrétní diagnostické praxi je nezbytné postupovat v souladu s ustanoveními zákona 372/2011 Sb. a 373/2011 Sb., v aktuálním znění.

Celý text naleznete v první příloze.

Mendelův odkaz připomene světelná show ve Starobrněnském opatství

Audiovizuální show na nádvoří Starobrněnského opatství završí oslavy letošního 150. výročí zveřejnění myšlenek Gregora Johanna Mendela v oblasti křížení rostlin, které se staly základem moderní genetiky. Celovečerní akci s názvem Mendelův odkaz pořádá Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity v pondělí 20. července od 19.00 hodin a její součástí bude i vystoupení legendární kapely Stromboli. Při včasné registraci na e-mailu mendelthelegacy@gmail.com je celý večerní program zdarma. Projekce se bude konat i v Praze - v Národním technickém muzeu (Kostelní 42, Praha - Letná). Další informace najdete na webu www.mendelthelegacy.com.

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.