slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

12. mezinárodní kongres o buněčné biologii

Ve dnech 21.-25. července 2016 se v Kongresovém centru Praha koná 12. mezinárodní kongres o buněčné biologii. Více informací naleznete v přiloženém letáku nebo přímo na www.iccb2016.org.

Přílohy: 

Prague Spring Symposium 2016

Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny GENNET organizuje každý rok konferenci Prague Spring Symposium. V roce 2016 bude věnována diagnostice z volné DNA a cirkulujících buněk. Sympózium se bude skládat ze dvou půldenních setkání - v pátek 29. dubna 2016 odpoledne a v sobotu 30. dubna 2016 dopoledne. Páteční sekci bude následovat společenský večer (Klub Lávka, Novotného Lávka 201/1). Organizátoři by rádi naplnili původní význam řeckého slova συμπόσιον.

Více informací včetně programu naleznete v přiložené pozvánce.

Přihlášení k účasti je možné prostřednictvím registračního formuláře.

Přílohy: 

Kaprasův den 2016 - 2. oznámení

Štítky:

Aktualizace 25. 1. 2016: Doplněn program.

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., si vás dovoluje pozvat na 15. Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat 17. února 2016 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2 pod záštitou děkana 1. LF UK.

Přihlášení k aktivní i pasivní účasti je stejně jako minulý rok možné pouze prostřednictvím online formuláře.

Účast bude zpoplatněna následovně:

Přílohy: 

Plán akcí SLG na rok 2016

Štítky:

Zde naleznete přehled plánovaných akcí Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP na rok 2016.

Homocystinurie a defekty folátového metabolismu a methylací: praktické přístupy k diagnostice a léčbě

Štítky:

Ve dnech 29. února až 2. března se v Praze koná kurz Homocystinurie a defekty folátového a methylací: praktické přístupy k diagnostice a léčbě. Další informace naleznete zde a v přiloženém letáku.

Přílohy: 

Systém péče o těhotné - reakce na tiskovou zprávu

Reakce na SLG na tiskovou zprávu České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP: „Národní registr má zefektivnit organizaci péče o těhotné i novorozence“ ze dne 24. listopadu 2015

Dne 24. listopadu 2015 byla ČTK publikována tisková zpráva, která se mimo jiné vyjadřovala také ke screeningu vrozených vad v České republice. Bylo konstatováno, že není stanovena přesná metodika, jak má být screening vrozených vad plodu prováděn a že tento screening není nijak organizován ani kontrolován.

Kaprasův den 2016 - 1. oznámení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., si vás dovoluje pozvat na 15. Kaprasův den na téma "Klinická genetika", který se bude konat 17. února 2016 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu, Praha 2, Albertov 4.

Doporučení k diagnostickému využití NGS

Štítky:

European Society of Human Genetics (ESHG) a EuroGentest jsou autory doporučení o hodnocení a validaci sekvenování nové generace (NGS) pro diagnostické využití. Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP na svém posledním zasedání 11. listopadu 2015 plně podpořila toto doporučení.

Změna názvu společnosti

Vážené kolegyně a kolegové, v souvislosti s rozvoje našeho oboru a rychlým rozvojem lékařské genomiky se výbor SLG rozhodl pro doplněni áazvu naší odborné společnosti, aby lépe odrážel rozšíření odborného mandátu do této perspektivní oblasti.

Doporučení SLG pro testování genů BRCA1 a BRCA2

Štítky:

Na svém zasedání 21. října 2015 schválil výbor SLG ČLS JEP doporučení pro testování genů BRCA1 a BRCA2. Doporučení naleznete v příloze.

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.