slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

4. středoevropské sympózium o volných nukleových kyselinách

Štítky:

Ve dnech 25.-26. května 2016 se v chorvatském Splitu koná již 4. středoevropské sympózium o volných nukleových kyselinách a jejich využití v neinvazivní prenatální diagnostice. Více informací naleznete v přiložené pozvánce, případně přímo na web sympózia.

Přílohy: 

Den vzácných onemocnění

Již od roku 2008 je poslední únorový den připomínán jako Den vzácných onemocnění. Když jde navíc o přestupný rok, jako letos, a tento den připadne na 29. únor, je toto datum o to vzácnější. I letos se u příležitosti tohoto dne koná několik akcí:

  • Den vzácných onemocnění: situace pacientů a možnosti řešení
    Kulatý stůl pořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pod záštitou místopředsedy MUDr. Davida Kasala a ve spolupráci s Českou asociací pro vzácná onemocnění (od 13.30, PSP ČR, Malostranské náměstí 7/19, Praha 1).
  • Ať je hlas vzácných onemocnění lépe slyšet
    Setkání v Mendelově muzeu v Brně - informace o projektu Centra Veronica Hostěnín, koncert Husákova kvarteta (od 15.00, Mendelovo muzeum, Mendelovo náměstí 1a, Brno).

Stanovisko SLG k článku k rozhovoru „Doktoři u nás ani neumějí klepat na dveře“

Vyjádření Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., k článku: „Doktoři u nás ani neumějí klepat na dveře“ z MF DNES 5. 1. 2016

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., považuje za důležité vyjádřit se k některým tvrzením, které byly publikovány v rozhovoru s MUDr. Oldřichem Šubrem, CSc., MBA. Většina informací v tomto rozhovoru je vytržených z kontextu a bylo by možné je klasifikovat až jako demagogické.

Forensica

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na forenzně genetickou konferenci Forensica 2016. Konference proběhne ve dnech 23.-25. května 2016 v prostorech Pevnosti poznání v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci. Mezi pozvanými přednášejícími jsou Marta Kuś, James Curran a Bruce McCord. Vítány jsou i Vaše odborné příspěvky či zajímavé kazuistiky. Termín pro zaslání abstrakt pro plakátová sdělení i přednášky je 9. duben 2016. Abstrakta zasílejte po své registraci na adrese www.forensica2016.org.

Přílohy: 

Termíny atestací v roce 2016

Termíny atestací v oborech klinická genetika (nelékaři) a lékařská genetika (lékaři) v roce 2016:

16. celostátní konference fetální medicíny

V pátek 15. ledna se v Praze na Homolce koná již 16. celostátní konference fetální medicíny s mezinárodní účastí. Další informace naleznete na těchto odkazech:

12. mezinárodní kongres o buněčné biologii

Ve dnech 21.-25. července 2016 se v Kongresovém centru Praha koná 12. mezinárodní kongres o buněčné biologii. Více informací naleznete v přiloženém letáku nebo přímo na www.iccb2016.org.

Přílohy: 

Prague Spring Symposium 2016

Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny GENNET organizuje každý rok konferenci Prague Spring Symposium. V roce 2016 bude věnována diagnostice z volné DNA a cirkulujících buněk. Sympózium se bude skládat ze dvou půldenních setkání - v pátek 29. dubna 2016 odpoledne a v sobotu 30. dubna 2016 dopoledne. Páteční sekci bude následovat společenský večer (Klub Lávka, Novotného Lávka 201/1). Organizátoři by rádi naplnili původní význam řeckého slova συμπόσιον.

Více informací včetně programu naleznete v přiložené pozvánce.

Přihlášení k účasti je možné prostřednictvím registračního formuláře.

Přílohy: 

Kaprasův den 2016 - 2. oznámení

Štítky:

Aktualizace 25. 1. 2016: Doplněn program.

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., si vás dovoluje pozvat na 15. Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat 17. února 2016 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2 pod záštitou děkana 1. LF UK.

Přihlášení k aktivní i pasivní účasti je stejně jako minulý rok možné pouze prostřednictvím online formuláře.

Účast bude zpoplatněna následovně:

Přílohy: 

Plán akcí SLG na rok 2016

Štítky:

Zde naleznete přehled plánovaných akcí Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP na rok 2016.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.