slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Jak se vyhnout problémům při revizích laboratorních výkonů lékařské genetiky

Štítky:

Ve Zdravotnickém deníku vyšel článek MUDr. Zdeňky Salcman Kučerové, MBA, ředitelky odboru kontroly a revize zdravotní péče, který se týká nejčastějších chyb, se kterými se pracovníci VZP setkávají při kontrolách a revizích v laboratořích lékařské genetiky.

Stanovisko ISPD k NIPT

Štítky:

Mezinárodní společnost pro prenatální diagnostiku (International Society for Prenatal Diagnosis - ISPD) vydala aktualizované stanovisko k neinvazivnímu prenatálnímu testování (NIPT). Celé znění naleznete v příloze.

Dny vzácných onemocnění

Ve dnech 24.-26. června 2015 se v pražském hotelu ILF koná kongres pořádaný Českou internistickou společností a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví věnovaný problematice vzácných onemocnění. Program naleznete v příloze. Přihlášení je možné online.

Přílohy: 

Stanovisko Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP ke genetickým testům nabízených přímo spotřebiteli

Štítky:

Podnětem k vydání tohoto stanoviska je stále narůstající nabídka genetického testování pro zdravotní účely, které je na internetu inzerováno a následně přímo spotřebiteli poskytováno soukromými komerčně zaměřenými subjekty.

Tento způsob poskytování genetických testů přímo spotřebiteli se taktéž nazývá DTC, z anglického „direct-to-consumer“.

Přílohy: 

Doporučení o laboratorním screeningu VVV v I. a II. trimestru

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP (sekce imunoanalytických metod), Společnost lékařské genetiky ČLS JEP a Referenční laboratoř MZ ČR pro klinickou biochemii vydali společné Doporučení o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství.

Toto doporučení vyšlo v časopise Klinická biochemie a metabolismus:
Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 1, p. 27-30

Národní akční plán pro vzácná onemocnění

Usnesením Vlády ČR byl 4. února 2015 byla přijata zpráva o plnění úkolů Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění na roky 2012-2014 a zároveň byl přijat Národní akční plán na roky 2015-2017.

V přílohách naleznete jak tuto zprávu, nový plán i toto vládní usnesení.

XXXIX. Brněnské onkologické dny

Masarykův onkologický ústav Brno vás zve na další ročník Brněnských onkologických dnů a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Pro rok 2015 připravujeme rozsáhlý odborný program, ve kterém, mimo tradiční přednáškové sekce, budou realizovány edukační bloky, workshopy, zasedání výborů a odborných pracovních skupin, další setkání, soutěže a společenské akce.

Akce se koná od středy 8. do pátku 10. dubna v pavilonu E v areálu brněnského výstaviště (Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, Brno).

Seklův večer

V pondělí 9. března 2015 se od 17.00 v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2) uskuteční další Seklův večer - tentokrát s přednáškami pracovníků (a pracovnic) Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol.

Program

 1. Milan Macek:
  Nejnovější strategie biochemického screeningu v I. trimestru ke zdokonalení záchytu rizik aneuploidie, preeklampsie, růstové retardace plodu a předčasného porodu
 2. Nikola Ptáková:
  Sekvenování nové generace, příklad kardiomyopatií
 3. Jana Drábová:
  Optimalizace cytogenetické diagnostiky
 4. Jana Paděrová:
  Molekulární syndromologie, příklad syndromu Kabuki

Pro každou přednášku je vyhrazeno 15 minut, na závěr počítáno s 30 minutami pro diskuzi.

Mezinárodní den vrozených vad

Vážení přátelé,

skupina celkem 12 předních organizací v oblasti veřejného zdraví vyhlásila 3. březen 2015 prvním Mezinárodním dnem vrozených vad. Hlavním poselstvím toho dne je zvýšení obecného povědomí o vrozených vadách obecně, podpora programů primární prevence vrozených vad a další rozvoj organizací spojených s výzkumem a léčbou vrozených vad.

Přílohy: 

Den vzácných onemocnění

Již od roku 2008 se v Evropě poslední den v únoru (obvykle je to 28. února, ale někdy tento den může připadnout i na 29. 2., což je ještě "vzácnější" datum) připomíná jako Den vzácných onemocnění (Rare Disease Day). Nejinak je tomu i letos, v příloze Vám přinášíme tiskovou zprávu vydanou Českou asociací pro vzácná onemocnění (ČAVO, www.vzacnaonemocneni.cz).

Přílohy: 

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.