slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Doporučení k diagnostickému využití NGS

Štítky:

European Society of Human Genetics (ESHG) a EuroGentest jsou autory doporučení o hodnocení a validaci sekvenování nové generace (NGS) pro diagnostické využití. Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP na svém posledním zasedání 11. listopadu 2015 plně podpořila toto doporučení.

Změna názvu společnosti

Vážené kolegyně a kolegové, v souvislosti s rozvoje našeho oboru a rychlým rozvojem lékařské genomiky se výbor SLG rozhodl pro doplněni áazvu naší odborné společnosti, aby lépe odrážel rozšíření odborného mandátu do této perspektivní oblasti.

Doporučení SLG pro testování genů BRCA1 a BRCA2

Štítky:

Na svém zasedání 21. října 2015 schválil výbor SLG ČLS JEP doporučení pro testování genů BRCA1 a BRCA2. Doporučení naleznete v příloze.

Stanovisko ESHG k novele Evropské směrnice o in vitro zdravotnických prostředcích

Výbor SLG se přihlašuje ke stanovisku ESHG ohledně novely Evropské směrnice o in vitro zdravotnických prostředcích, která je problematická z hlediska povinných ustanovení genetického poradenství a nepřinese vyšší bezpečnost při jejich používání. Bližší informace jsou ve stanovisku ESHG.

Plánované kurzy IPVZ na 1. pololetí 2016

Na rok 2016 chystá IPVZ v rámci specializačního vzdělávání tyto kurzy:

Seminář "Vzácné nemoci - terminologie, klasifikace, kódování"

Ve středu 11. listopadu 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Meziresortní a mezioborovou pracovní skupinou pro vzácná onemocnění pořádá seminář Vzácné nemoci - terminologie, klasifikace, kódování. Seminář se koná v budově Ministerstva zdravotnictví ČR (Palackého náměstí 4, Praha 2) v zasedací místnosti č. 281. Kapacita sálu je 80 osob, vstup je zdarma, ale doporučujeme potvrzení účasti na e-mailové adrese miroslav.zvolsky@uzis.cz.

Informace pro revizní pracovníky zdravotních pojišťoven

Štítky:

V příloze naleznete informace pro revizní pracovníky zdravotních pojišťověn v ČR v odbornostech 208 a 816 ke kontrole indikací, správnosti a oprávněnosti provádění (a vykazování k úhradě) laboratorních genetických vyšetření a vedení zdravotnické dokumentace u těchto vyšetření. Toto doporučení dále rozvíjí dříve původní doporučení VZP.

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2014

Štítky:

Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP vyzývá všechny členy, aby přihlásili své publikace do soutěže o Cenu Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

Pošlete prosím originál publikace ve dvou exemplářích do 15. října 2015 na adresu:
MUDr. Jan Všetička, Genetika Ostrava s.r.o., Kořenského 12, 703 00 Ostrava - Vítkovice
nebo v elektronické podobě na adresu:
jan.vseticka55@gmail.com.

Podmínky soutěže:

  • členství prvního autora ve SLG ČLS JEP
  • práce musí být původní a provedena na domácím pracovišti (skripta jsou předem vyloučena)

Autor či autorka vítězné publikace bude odměněn/odměněna částkou 10 000 Kč.

MUDr. Jan Všetička
vědecký sekretář SLG ČLS JEP

Prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., MHA
předseda SLG ČLS JEP


19. celostátní konference DNA diagnostiky

Štítky:

Vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na 19. celostátní konferenci DNA diagnostiky, která se koná ve dnech 19. a 20. listopadu 2015 v Českých Budějovicích.

Veškeré informace (včetně online registrace) najdete na webu na adrese dna2015.slg.cz.

Věříme, že s Vaší pomocí (tedy s Vašimi odbornými příspěvky) se nám podaří vytvořit příjemné setkání, na jaké jsme ostatně při DNA konferencích zvyklí.

Za organizační tým - Laboratoř molekulární biologie a genetiky Nemocnice České Budějovice, a.s.

Kurz s tématikou vzácných onemocnění

V návaznosti na kongres, který proběhl v červnu tohoto roku, se ve dnech 14.-16. září 2015 v pražském hotelu ILF koná odborný kurz pořádaný Českou internistickou společností a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví věnovaný opět problematice vzácných onemocnění. Program naleznete v příloze.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.