slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

EQA v roce 2015

Štítky:

V následující tabulce naleznete plán mezilaboratorní kontroly kvality pro rok 2015. Pokud se některé z těchto kontrol kvality chcete zúčastnit, kontaktujte příslušnou osobu.

Doporučení k preimplantačnímu genetickému laboratornímu vyšetření

Štítky:

V příloze naleznete doporučený postup SLG ČLS JEP číslo 4: Doporučení k preimplantačnímu genetickému laboratornímu vyšetření

Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice

Štítky:

V příloze naleznete doporučený postup SLG ČLS JEP číslo 3: Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice.

Plán akcí SLG na rok 2015

Štítky:

Dovolujeme si Vám představit plán odborných a vzdělávacích akcí Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP na rok 2015.

Specializační kurzy v roce 2015

Rádi bychom Vás upozornili také na plánované specializační kurzy v roce 2015:

 • Psychologie genetického poradenství - 26. řezna 2015, LF UK Hradec Králové
 • Pokroky lékařské genetiky - 12.-13. října 2015, LF MU Brno

14. Kaprasův den - 2. oznámení

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
Společnost lékařské genetiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na 14. Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat 18. února 2015 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2 (mapa) pod záštitou děkana 1. LF UK.

Přihlášení k aktivní i pasivní účasti je stejně jako minulý rok možné pouze prostřednictvím online formuláře.

Přílohy: 

Termíny atestací

Termíny atestací z lékařské genetiky v roce 2015:

 • Klinická genetika - pro nelékaře
  • 1. červen 2015 od 9.00
  • 7. prosinec 2015 od 9.00
  Oba termíny zajišťuje Katedra genetiky IPVZ a místem konání bude Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, konkrétně pak seminární místnost ve 4. patře uzlu G (vstup přes dospělou část fakultní nemocnice).
 • Lékařská genetika - pro lékaře
  • 28. května 2015 - Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
  • 10. prosince 2015 - Lékařská fakulta MU v Brně

15. celostátní konference fetální medicíny

Vážené kolegyně a kolegové,
zveme Vás na tradiční 15. celostátní konferenci fetální medicíny do kongresového centra nemocnice Na Homolce v Praze, v pátek 9. ledna 2015. Tato konference, jako již obvykle, dává impulzy k dalšímu směrování našeho oboru a účastní se jí všichni, kdo ve fetální medicíně něco znamenají.

Poprvé uslyšíte o světových novinkách: 1. Postupy ke zlepšení růstu plodu v děloze. 2. Genová terapie časné intrauterinní růstové retardace.

V bloku Diabetes v těhotenství se dozvíte o novinkách v diagnostice a léčbě diabetu a o tom, co to může znamenat pro praktické postupy v těhotenství. Očekáváme fundovanou diskuzi, která by měla být podkladem pro nové doporučené postupy.

Za poslední rok došlo k velkým změnám v neinvazivním prenatálním testování- NIPT, detaily se dovzíte přímo od pramene. Tato technologie se rychle stává dostupnější i pro Vaše pacientky a mění postupy ve screeningu aneuploidií.

Přihlaste se, prosím, včas! Těšíme se na shledanou na Homolce v Praze.

Za organizační a vědecký výbor konference,

prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Web konference Program Registrace

14. Kaprasův den - 1. oznámení

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
Společnost lékařské genetiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na 14. Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat ve středu 18. února 2015 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2 pod záštitou děkana 1. LF UK.

Podrobné informace budou zveřejněny v průběhu prosince 2014.

Přílohy: 

Mendelianum otevřeno

Ačkoliv se to nezdá, Mendelianum letos oslavilo již 50 let své existence. Jak je to možné? Původní Mendelianum jako památník J. G. Mendela vzniklo již v roce 1964 u příležitosti mezinárodních oslav stého výročí Mendelova objevu. Jeho zakladatelem nebyl nikdo jiný, než doc. Jaroslav Kříženecký, jeden z  našich prvních a předních prvorepublikových genetiků. Oslav v následujícím roce se už bohužel nedožil. Zemřel na následky podlomeného zdraví z dob svého věznění a perzekuce i za jeho protilysenkistické a protistalinistické postoje.

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.