slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Genotranslace: interpretace genomových dat v diagnostice

Ve středu 22. dubna 2015 se v hotelu Pyramida na pražském Břevnově koná v rámci již dříve zmiňovaného kurzu projektu 3Gb-TEST koná setkání na téma Genotranslace: interpretace genomových dat v diagnostice. Program naleznete v příloze, registrace je možné prostřednitvím online formuláře

Přílohy: 

1. národní kongres vzácné kožní nemoci

Štítky:

V pátek 17. a v sobotu 18. dubna 2015 se v Praze v hotelu Angelo (Radlická 3216/1G, Praha 5, mapa) koná 1. národní kongres vzácné kožní nemoci, pořádaný Dermatovenerologickou klinikou 2. LF UK a Nemocnice na Bulovce, Ústavem biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole a Českou akademií dermatovenerologie.

Kurzy v Bertinoru

Štítky:

V Itálii se již tradičně na počátku léta konají kurzy pod hlavičkou European School of Genetic Medicine, kterou v roce 1988 založili prof. Giovanni Romeo a prof. Victor McKusick. Nejinak je tomu i letos - 17.-21. května 2015 se koná již 28. kurz lékařské genetiky, tentokrát v malé vesničce Bertinoro. V roce 2011 se také poprvé v Ronzanu poblíž Bologni konal kurz zaměřený na sekvenování nové generace. Letos se tento kurz koná již počtvrté, 13.-16. května 2015, rovněž v Bertinoru. Více informací naleznete v přiložených letácích.

Možnost získání dotace pro účast na kurzu

Štítky:

Rádi bychom Vás upozornili na možnost získat dotaci pokrývající náklady na účast na specializačním kurzu Pokroky lékařské genetiky, který se koná 3. a 4. března 2015 v hotelu ILF v Praze. O tomto kurzu jsme informovali již dříve. Možnost získat tuto podporu mají zdravotničtí pracovníci, kteří větší částí úvazku než 50 % jsou zaměstnáni ve zdravotnictví mimo Prahu. Více informací naleznete přímo na stránce tohoto kurzu na webu IPVZ. Upozorňujeme, že počet volných míst na tomto kurzu je omezen.

Celostátní sjezd lékařské genetiky a 48. výroční cytogenetická konference

Aktualizace 10. 4. 2015: Již byla spuštěna registrace.

Aktualizace 15. 6. 2015: Poslední termín pro zasílání abstrakt posunut na 30. 6. 2015.

Aktualizace 8. 7. 2015: Prodloužení registrace aktivní účasti na Celostátní sjezd lékařské genetiky a 48. výroční cytogenetickou konferenci v Brně ve dnech 23. a 24. září 2015 do 15. 7. 2015.

Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci,
dovolte, abychom Vás jménem Společnosti lékařské genetiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně a současně organizátora Oddělení lékařské genetiky FN Brno pozvali na Celostátní sjezd lékařské genetiky a 48. výroční cytogenetickou konferenci, která se uskuteční se v prostorách Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 23. a 24. září 2015.

Přílohy: 

Molekulární genetika v onkologii

Rádi bychom Vás upozornili na knihu autorského kolektivu doc. MUDr. Foretová Lenka, Ph.D., doc. MUDr. Svoboda Marek, Ph.D., doc. RNDr. Slabý Ondřej, Ph.D. a dalších, která právě vychází v nakladatelství Mladá fronta.

První komplexně pojatá monografie na toto téma u nás podává aktuální přehled možností molekulárně genetických vyšetření v oboru onkologie. Tato vyšetření umožňují lékařům mnohem lépe uplatňovat principy individualizované medicíny, a to ve všech oblastech poskytované zdravotní péče, tj. v prevenci, diagnostice i léčbě. Takovýto postup, jak již bylo prokázáno, zvyšuje šance na dlouhodobé přežití a lepší kvalitu života onkologických pacientů. Samostatné kapitoly jsou proto věnovány solidním tumorům, hematologickým malignitám, farmakogenetice a hereditárním nádorovým syndromům. V závěru knihy se autoři zabývají současnou situací i s ohledem na vstup nových technologií a perspektivou molekulární genetiky do budoucna.

Více informací viz přiložený leták nebo zde.

Přílohy: 

Mendel Forum 2015

Ve dnech 6.-8. března 2015 se v Brně koná další ročník konference Mendel Forum 2015. Letos se navíc slaví dvě výročí - 150 let od první publikace Mendelova objevu v Brně a také 50 let od otevření Mendeliana. Další informace o akci naleznete v přílohách a případně na webu akce, kde naleznete i možnost se přihlásit.

Tuberózní skleróza - pokroky v diagnostice a léčbě

Štítky:

Klinika nefrologie Institutu klinické a experimentální medicíny ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Českou nefrologickou společností Vás zve na odbornou konferenci a 1. partnerský den ČNS na téma Tuberózní skleróza - pokroky v diagnostice a léčbě.

Konference se koná ve středu 11. února 2015 od 13.00 do 16.00 v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM - Vídeňská 1958/9, Praha 4 - mapa), v objektu A, v kongresovém sálu v 5. patře, číslo dveří 5011A.

Mezinárodní NIPT workshop - klinické úvahy a směry dalšího vývoje

Štítky:

V sobotu 7. března 2015 se v Praze v hotelu Boscolo (Senovážné náměstí 991/13, Praha 1, mapa) koná Mezinárodní NIPT workshop - klinické úvahy a směry dalšího vývoje. Workshop začíná v 8.30 a předpokládaný konec je ve 13.00.

EQA v roce 2015

Štítky:

V následující tabulce naleznete plán mezilaboratorní kontroly kvality pro rok 2015. Pokud se některé z těchto kontrol kvality chcete zúčastnit, kontaktujte příslušnou osobu.

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.