slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Nepodkročitelné meze odbornosti 816

Štítky:

Výborem SLG ČLS JEP byly 15. prosince 2013 po revizi schváleny nové nepodkročitelné meze pro laboratoř lékařské genetiky (odbornost 816).

Pozor, jde o starší a nyní již neplatnou verzi tohoto dokumentu, aktuálně platnou verzi naleznete zde.

Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty

Vážení,
rády bychom Váz pozvaly na již čtvrtý ročník kurzu pořádaného Ústavem lékařské genetiky a fetální medicíny FNOL a Ústavem biologie a lékařské genetiky FN Motol „Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty - Genetické poradenství zaměřené na rodiny - společná cesta“, který se bude konat dne 24. ledna 2014 v Olomouci. Letošní ročník bude zaměřen zejména na psychologický a praktický dopad diagnózy z hlediska pacientů a pacientských skupin. Více informací na www.ulgrs.upol.cz a ulgrs.upol.cz/portal/?p=1733.

Těšíme se na Vaši účast!

Za organizátory s pozdravem
V. Curtisová a M. Simandlová

Stanovisko výboru SLG k písemnému informovanému souhlasu s molekulárně genetickou analýzou CFTR genu ve druhém stupni novorozeneckého screeningu cystické fibrózy

V příloze naleznete stanovisko výboru z 12. prosince 2013 k vyjasnění situace ohledně nutnosti informovaného souhlasu u testování mutací v genu CFTR v rámci novorozeneckého screeningu cystické fibrózy.

Provádění všeobecného prenatálního screeningu vrozených vývojových vad

Štítky:

Přiložený dokument obsahuje doporučený postup k Provádění všeobecného prenatálního screeningu vrozených vývojových vad.

Tento postup navazuje na snahu o vytvoření Metodického návodu k zajištění a provádění všeobecného těhotenského screeningu vrozených vývojových vad v ČR, který byl projednáván v minulých letech za účasti zástupců odborných společností genetických, gynekologických i biochemických.

FDA nařizuje firmě 23andMe pozastavení prodeje

Štítky:

Regulační orgán Spojených států amerických FDA nařídil společnosti 23andMe zastavit prodej jejich hlavního produktu - služby "Personal Genome Service".

Více informací naleznete zde:

Kaprasův den 2014

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na shromáždění členů a zároveň pracovní den klinické genetiky - Kaprasův den, který se bude konat ve středu 12. února 2014 v Purkyňově ústavu v Praze na Albertově. Záštitu nad pracovním dnem převzal prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Přihlášení k aktivní i pasivní účasti je možné pouze vyplněním online formuláře. Přihlášení k aktivní účasti je možné nejpozději do 17. ledna 2014, k pasivní účasti pak do 9.00 v pondělí 10. února 2014. Účastníci, kteří se registrují až na místě, nemají nárok na občerstvení a také nebudou mít předem připravený certifikát, ten pro ně bude vyhotoven až na místě.

Připravované kurzy na rok 2014

Přinášíme Vám stručný přehled několika plánovaných kurzů na příští rok. Kromě data a místa konání je u každého kurzu veden i koordinátor.

Next-Gen sequencing technologies and applications

Štítky:

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na workshop Next-Gen sequencing technologies and applications organizovaný genomickou core facilitou CEITEC.

Workshop se bude konat dne 25. 9. 2013 od 10:00 do 17.30 hodin v hotelu International, Husova 16, Brno.

Přílohy: 

Prenatální a postnatální diagnostika a management kostních dysplázií

Vážení kolegové, vážené kolegyně,
rádi bychom vás pozvali na pracovní den – XIII. konferenci prenatální diagnostiky a fetální medicíny, který ve spolupráci s vámi pořádáme každý rok a rozhodli jsme se, že v tomto budeme pokračovat i nadále. Letos jsme však udělali malou změnu. Tento a každý další rok vybereme základní téma, kterému se budeme věnovat v rámci interdisciplinární spolupráce. Prenatální diagnostika a fetální medicína totiž vyžaduje vždy spolupráci s ostatními obory.

Brněnský genetický den

Oddělení lékařské genetiky FN Brno si Vás dovoluje pozvat na Brněnský genetický den, zaměřený na klinickou genetiku a genetickou diagnostiku, který se koná ve čtvrtek 3. října 2013. Místem konání je kinosál Fakultní nemocnice Brno, v areálu v Bohunicích, na adrese Jihlavská 20.

Hlavní témata:

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.