slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2012

Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP vyzývá všechny členy, aby přihlásili své publikace do soutěže o Cenu Společnosti lékařské genetiky za nejlepší publikaci roku 2012.

Pošlete, prosím, originál publikace ve dvou exemplářích do 30. září 2013 na adresu:

RNDr. Alexandra Oltová
Sekce nádorové cytogenetiky GMBGT IHOK FN Brno
Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, 613 00 Brno

Nebo v elektronické podobě (PDF) e-mailem na adresu: alexandra.oltova@fnbrno.cz.

Evropská registrace pro osoby poskytující genetické poradenství

Evropská rada lékařské genetiky nyní přijímá žádosti o evropskou registraci pro osoby poskytující genetické poradenství (v angličtině "genetic nurses" a "genetic counsellors"). Poslední termín pro podání těchto žádostí tento rok je 15. září 2013. Tyto žádosti bude možné podávat i v dalších letech, ale pouze do roku 2018 mohou o registraci žádat i osoby bez absolvovaného magisterského studia v oborech "genetic counselling" nebo "genetic nursing".

ESHRE Campus Workshop o preimplantační a prenatální diagnostice

Vážení a milí kolegové,
dovolujeme si Vás upozornit na konání unikátní a velice zajímavé akce pořádané ESHRE, která sdruží zájmy odborníků v preimplantační a prenatální genetické diagnostice.

Pražský ESHRE Campus Workshop pořádají 12. a 13. září 2013 jako domácí hostitelé čeští odborníci v těchto oborech - MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D. a prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

Rozhodnuti Nejvyššího soudu USA: lidské geny není možné patentovat

Ve čtvrtek 13. června 2013 vydal Nejvyšší soud Spojených států amerických jednomyslné rozhodnutí, dle kterého lidské geny nemohou být patentovány. Konkrétně šlo o spor mezi Asociací pro molekulární patologii a společností Myriad Genetics ohledně jejích patentů na testování genů BRCA1 a BRCA2 v souvislosti s náchylností k nádorům prsu a vaječníků. Další informace naleznete v článku uveřejněném v New York Times, nebo v přiloženém dokumentu.

XXIV. Izakovičov memoriál

Štítky:

Asi nejvýznamnější genetickou akcí na Slovensku je bezesporu Izakovičov memoriál. Letošní již 24. ročník se koná 26. a 27. září 2013 v hotelu Residence v obci Donovaly nedaleko Banské Bystrice. Podrobnější informace naleznete v příloze.

Přílohy: 

Přístup k zápisům ze schůzí výboru SLG ČLS JEP

Zápisy jednání výboru Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP jsou nadále přístupné na webu společnosti, ale pouze pro členy. Chcete-li získat přístup k těmto zápisům, je třeba si na zdejším webu zřídit účet.

Firemní seminář o sekvenování nové generace a souvisejících aplikacích

Štítky:

Firma Biogen ve spolupráci s GATC Biotech si Vás dovolují pozvat na seminář Introduction to Next Generation sequencing technologies and related applications. Seminář se bude konat 17. června 2013 od 10.00 do 12.00 v Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK (Albertov 4, 12800 Praha 2) v seminární místnosti č. 2, zvýšené přízemí vpravo. Podrobnosti naleznete v příloze.

Přílohy: 

Význam komplexní péče o pacienty s Epidermolysis bullosa congenita ve specializovaném EB Centru ČR

Štítky:

Sekce dětské dermatologie České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s EB centrem a organizací Debra ČR pořádají v pátek 7. června jako součást Kongresu českých a slovenských dermatovenerologů již 2. odborný seminář na téma Význam komplexní péče o pacienty s Epidermolysis bullosa congenita ve specializovaném EB Centru ČR.

Doporučení týkající se informovaného souhlasu pro genetická laboratorní vyšetření

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP vydává v souvislosti s přijetím zákonů 373/2011Sb. o specifických zdravotních službách a 372/2011 Sb. o zdravotních službách aktualizaci Doporučení týkající se informovaného souhlasu pro genetická laboratorní vyšetření.

Aktualizovaná verze doporučení byla schválena výborem SLG dne 22. 5. 2013

Tempus medicorum o úhradové vyhlášce

Úhradovou vyhláškou pro rok 2013 z pohledu laboratoře zabývalo i poslední (5/2013) číslo časopisu Tempus medicorum, který je vydáván Českou lékařskou komorou.

Článek si můžete přečíst v příloze, případně v kompletním čísle časopisu Tempus medicorum.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.