slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Doporučení výboru SLG k nepodkročitelným minimům cytogenetických vyšetření

Výbor SLG zastává názor, že pro cytogenetické laboratoře akreditující podle evropských norem jsou závazná evropská guidelines, což jsou standardy schválené Evropskou cytogenetickou společností (ECA – European Cytogenetics Association) a Evropskou genetickou společností (ESHG - European Society of Human Genetics). V těchto standardech jsou definovány minimální počty metafází, které je nutné analyzovat, pro správné určení karyotypu vyšetřovaných buněk z různých typů tkání.

46. cytogenetická konference

Vážení cytogenetici a přátelé tohoto nevšedního a nenahraditelného oboru,

dovoluji si Vás pozvat na 46. cytogenetickou konferenci, která se letos bude konat v Brně, v kampusu Masarykovy university ve dnech 5. a 6. září 2013. Tuto konferenci již tradičně pořádá Cytogenetická sekce Čs. biologické společnosti a Společnost lékařské genetiky ČLS JEP. Organizačně akci zajišťuje Sekce nádorové cytogenetiky Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno pod záštitou děkana lékařské fakulty Masarykovy univerzity Prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc.

Genomics in Reproductive Medicine

Štítky:

Asociace center lékařské genetiky ČR a BGI health Europe Vás srdečně zvou do Prahy na další jarní sympózium Genomics in Reproductive Medicine. Program konference je opět rozdělen do dvou dnů, pátek odpoledne a sobotu dopoledne. Zahájení je v pátek 3. května 2013 od 15.50 a další část pak začíná v sobotu 4. května 2013 od 8.00. Místem konání jsou opět prostory ČS VTS na adrese Novotného lávka 5, Praha 1. Tento rok opět přijalo pozvání několik zahraničních hostů - např. Joris Veltman, Alan Handyside, Caroline Ogilvie a Nick Wald. Účastnický poplatek je 500 Kč. Další informace naleznete v přílohách.

Kurz Úloha genetiky v medicíně

Štítky:

Česká lékařské komora si Vás dovoluje pozvat na kurz Úloha genetiky v medicíně, který se koná v sobotu 23. března 2013 od 9.00 do 15.30 v Oválné pracovně v místě sídla ČLK, na adrese Lékařská 2, Praha 5. Koordinátorem tohoto kurzu je prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc. Cena kurzu je 660 Kč a další informace, včetně programu, naleznete v příloze. Přihlásit se můžete online na webu ČLK.

Přílohy: 

Jarní specializační kurzy v Brně

Dovolujeme si Vás pozvat na následující kurzy pořádané na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně:

Termíny atestací

Termíny atestací z lékařské genetiky pro rok 2013:

  • 23. května 2013 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  • 6. prosince 2013 - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Seklův večer

V pondělí 11. března 2013 se od 17.00 v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2) uskuteční další Seklův večer, tentokrát na téma Vzácná onemocnění: genetické a psychologické aspekty.

VZP hledá revizního lékaře či lékařku pro obor lékařská genetika

Štítky:

Všeobecná zdravotní pojišťovna hledá revizního lékaře či lékařku pro několik specializací a mezi nimi je i lékařská genetika. Více informací v přiloženém inzerátu, nebo na serveru Spráce.cz.

Přílohy: 

Seminář Genetická analýza v rutinní praxi

Štítky:

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář Genetická analýza v rutinní praxi, který se uskuteční ve středu 22. května 2013 od 10:00 do 17:00 hodin v Hotelu Flora v Olomouci. Na semináři budou probírána témata jak z oblasti onkogenetiky, tak syndromologie.

Přílohy: 

28. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat do krásného historického města Tábora, kde se budou v tradičním termínu konat již 28. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy. Přípravou letošního setkání byla pořadatelem konference, Sekcí biochemické genetiky Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP ve spolupráci s firmou Nutricia, pověřena Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Záštitu nad konferencí převzala 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

Je pro nás potěšením a ctí, že můžeme v roce 2013 organizovat setkání českých a slovenských lékařů, genetiků, biochemiků, analytiků a vědců, kteří se věnují diagnostice a léčbě pacientů s dědičnými poruchami metabolismu. Hlavními odbornými tématy letošního setkání budou glykosylační poruchy, lysosomální onemocnění a zazní i novinky o diagnostických možnostech jednotlivých výzkumných a diagnostických center České a Slovenské republiky. Ze zahraničních hostů pozvání přijala dr. Stephanie Grünewald z Great Ormond Street Hospital v Londýně, která přednese přehledovou přednášku o onemocněních ze skupiny dědičných poruch glykosylace proteinů.

Těšíme se na setkání s vámi v Táboře a doufáme, že zde strávíme při odborném a společenském programu příjemné chvíle.

Za organizační výbor
Tomáš Honzík

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.