slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

XXVIII. Izakovičov memoriál

Ve dnech 18.-20. října 2017 se v Nitře uskuteční již 28. ročník Izakovičova memoriálu. Přihlášení je možné vyplněním formuláře na webu Slovenské společnosti lékařské genetiky (www.sslg.sk). Tamtéž naleznete i další informace.

Mezilaboratorní kontrola kvalita molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy 2017

Štítky:

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM tento rok opět pořádá mezilaboratorní kontrolu kvality molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy 2017 (MKK CF 2017). I k letošní MKK je nutné se předem registrovat, časový harmonogram i manipulační poplatek spojený s účastí v MKK ve výši 1100,- Kč zůstává i nadále stejný.

Registrace bude možná od 4. do 31. května 2017 vyplněním následujícího registračního formuláře.

Registrační formulář

Brněnské onkologické dny

Ve dnech 26.-28. dubna 2017 se v Brně konají XLI. brněnské onkologické dny a XXXI. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Místem konání je pavilon E v Areálu Veletrhů Brno (Výstaviště 1, Brno, 635 00). Více informací naleznete na webu www.onkologickedny.cz. Naleznete zde jak program, tak i možnost registrace. Program je také možné si v podobě mobilní aplikace stáhnout do zařízení s operačními systémy Android a iOS.

Celostátní konference České společnosti genetických laborantů a sester

Štítky:

Česká společnost genetických laborantů a sester (ČSGLS) a GHC Genetics s. r. o. pořádají ve čtvrtek 18. 5. 2017 Celostátní konferenci ČSGLS. Konference se koná od 10 do 16 hod v hotelu Amarilis (Štěpánská 18, Praha 1). Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Plánované kurzy IPVZ na 2. pololetí 2017

Ve druhém pololetí roku 2017 plánuje Katedra genetiky IPVZ tyto kurzy a stáže:

3.–4. října 2017Kurz Pokroky lékařské genetiky a Klinická genetika
18. října 2017Kurz Psychologie genetického poradenství
30. 10. — 3.11. 2017Stáž v klinické genetice

Etické aspekty neinvazivního prenatálního testování

Štítky:

Nuffieldská komise pro bioetiku zpracovala další důležité a aktuální téma - etické aspekty neinvazivního prenatálního testování.

Cena předsednictva ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) se rozhodla udělit cenu předsednictva ČLS JEP za původní vědecké práce a práce významně ovlivňující zdravotní péči či přenášející vědecké poznatky do lékařské praxe. Návrhy na toto ocenění podávají jednotlivé společnosti ČLS, tzn. i Společnost lékařské genetiky a genomiky.

Pokud byste chtěli takovou práci navrhnout na toto ocenění, zašlete prosím Váš návrh a zdůvodnění vědeckému tajemníkovi SLG (MUDr. Jan Všetička, jan.vseticka55@gmail.com) nejpozději do 11. dubna 2017. Výbor SLG ČLS JEP pak na svém dalším zasedání z dodaných návrhů vybere ten, který bude dále předán ČLS.

Nesouhlasné stanovisko ESHG k povinnému genetickému testování zaměstnanců v USA

Komise pro vzdělávání a pracovní sílu Sněmovna reprezentantů v USA nedávno schválila zákon, který by umožnil společnostem požadovat po svých zaměstnancích, aby podstoupili genetické testování. Evropská společnost pro lidskou genetiku (ESHG) k tomuto vydala odmítavé stanovisko, ke kterému se připojuje i Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP.

Fellowship na European Human Genetics Conference 2017

Štítky:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., Vám nabízí možnost sponzorování účasti (registrační poplatek, ubytování a cestovné) na letošní European Human Genetics Conference, která se koná 27.-30. května v Kodani na základě tzv. National Fellowships ze strany ESHG. Díky této nabídce může SLG navrhnout jednoho účastníka z České republiky v souladu s níže uvedenými výběrovými kritérii.

Den vzácných onemocnění

Poslední den v únoru se již tradičně mezinárodně připomíná jako den vzácných onemocnění. Letos tedy tento den připadl na úterý 28. února 2017. Letošním motto "Výzkum nám dává naději" odkazuje na velký význam výzkumu právě pro pacienty se vzácnými onemocněními. Další informace naleznete například v tiskové zprávě České asociace pro vzácná onemocnění (viz příloha), na webu České asociace pro vzácná onemocnění (vzacna-onemocneni.cz) či Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění (nkcvo.cz).

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.